Roosendaal
Referentie: SPMR07723

Lid Raad van Toezicht Juridisch profiel

Wat ga je doen?

Stichting OBO-WBR is specifiek op zoek naar een lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied Juridische kennis. De toezichthouder heeft ruime en aantoonbare ervaring op juridisch gebied en is in staat om in voorkomende gevallen aan derden in helder en duidelijk taalgebruik zaken toe te lichten.

De raad van toezicht heeft een aantal commissies/ specialismen reeds bezet. Iemand met een financieel profiel en iemand met kennis en ervaring van onderwijskwaliteit heeft de RvT al in haar midden. Tevens is de renumeratiecommissie samengesteld. Aanvullend op deze specialismen en bovengenoemde kenmerken, is meer algemeen het zaak dat de toezichthouder:

  • Zich breed kan oriënteren vanuit een visie op onderwijs en wat de maatschappij daarvan vraagt;
  • Een pro-actieve opstelling heeft in plaats van enkel een reactieve;
  • Dit doet vanuit gepaste distantie in de toezichtrol, waarbij wordt aangetekend dat dit natuurlijk vanuit een actieve betrokkenheid bij OBO-WBR gebeurt;
  • Actief participeert in overleggen mede op basis van rapportages en op basis van het stakeholdersoverleg met o.a. de GMR.

Daarnaast gaat, bij gebleken geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouw gezien de samenstelling van het team.

Welke stichting betreft het?

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO-WBR) is een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en Drimmelen. De komende jaren zullen de directies op basis van het nieuwe strategisch beleidsplan, vanuit vijf beloftes en richtinggevende uitspraken inhoud gaan geven aan eigentijds onderwijs.
Het college van bestuur zal na omvorming naar het raad van toezichtmodel bestaan uit twee personen. Dit vanuit de filosofie van besturen op hoofdlijnen met grote autonomie voor de scholen binnen de kaders van het strategisch beleidsplan. Het college van bestuur geeft leiding aan 15 openbare basisscholen (16 locaties)

OBO is een schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs. De openbare identiteit is de basis voor haar visie op goed onderwijs. Vanuit deze identiteit is iedereen welkom op alle OBO- scholen: je wordt daar erkend, gekend en gehoord, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, waar je voor staat of in gelooft. Hieraan kan worden toegevoegd dat OBO WBR ook algemeen toegankelijk is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Op die manier vervullen OBO-scholen een belangrijke positie in de buurt. Ieder kind dat op een OBO-school zit moet zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat er voor ieder kind gekeken moet worden naar een passend aanbod en de wijze waarop er afgestemd dient te worden op de onderwijsbehoeften.

Wat verwacht OBO West-Brabant van jou?

Toezichthouders bij OBO dienen zich breed te kunnen oriënteren vanuit een visie op onderwijs en wat de maatschappij daarvan vraagt. De functie van de raad als klankbord/ sparringpartner voor het bestuur is hierbij essentieel. De toezichthoudende rol wordt ingevuld op basis van rapportages van het college van bestuur (toezichtkader).

Elk lid van de raad van toezicht dient van onbesproken gedrag te zijn, te beschikken over strategisch inzicht, een sterk normbesef en integer en zorgvuldig te handelen. Hij of zijn heeft inzicht in politieke en/of maatschappelijke verhoudingen en bij voorkeur aantoonbare ervaring met het besturen van een instelling of heeft daar in de rol van toezichthouder gefungeerd. De toezichthouder heeft kennis van en/ of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en/ of organisatieverandering. Hij of zij is voorstander van openbaar onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs. Daarnaast kan de toezichthouder zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen. Hij of zij beschikt over een relevant netwerk en kan functioneren in teamverband. Tot slot is het belangrijk dat de toezichthouder beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment en dat hij of zij bij voorkeur plaatselijk of regionaal gebonden is.

Wat biedt de stichting jou?

De Raad van Toezicht vergadert als regel maximaal zes keer per jaar; per keer maximaal drie uur doorgaans in de avonduren. Daarnaast zijn er schoolbezoeken en twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met de GMR. Alles bij elkaar kun je uitgaan van een besteding van ruim 60 uur op jaarbasis. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verder verwacht dat een vertegenwoordiging van hen ook aanwezig is tijdens -voor de organisatie- belangrijke gelegenheden (denk hierbij aan openingen van scholen of bijvoorbeeld de nieuwjaarreceptie).

Voor de honorering zijn de richtlijnen van de VTOI gevolgd en derhalve is de vergoeding voor een lid vastgesteld op € 3.780,- per jaar exclusief reiskosten, kosten voor opleiding / training en lidmaatschap VTOI. Voor de raad van toezicht is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door OBO-WBR.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb jij interesse in deze uitdagende rol? Wij ontvangen jouw cv en motivatiebrief graag vóór 26 januari 2021. In de loop van januari krijg je een reactie op jouw sollicitatie.

De gespreksrondes met de opdrachtgever vinden plaats op woensdag 3 en woensdag 10 februari na 13u. Een klik gesprek met de Voorzitter College van Bestuur vindt plaats op woensdag 24 februari om 16u. De startdatum betreft 1 maart 2021 of zo snel als mogelijk.

Heb je vragen over de rol of de organisatie, dan kun je contact opnemen met Sybille van Bladel via s.vanbladel@spijtenburg.nl of 06-11024647. Heb je vragen over de procedure, dan kun je contact opnemen met Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl. We helpen je graag verder.

Voor meer informatie over de stichting kun je terecht op: https://obo-wbr.nl/
Voor het volledige profiel, klik hier.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?