Oosterhout
Referentie: SPS09040

Lid Raad van Toezicht Mgr. Frencken College

Inleiding

Vanwege het vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht van het Mgr. Frencken College en de uitbreiding van vier naar vijf leden zijn er twee vacatures ontstaan: een lid met het aandachtsgebied HR en een lid met het aandachtsgebied governance.

Onderstaand functieprofiel is in overleg met de leden van de Raad van Toezicht ontwikkeld. Tevens is ter voorbereiding een aantal beleidsteksten doorgenomen.

Dit profiel is leidend bij het werving en selectie van de kandidaten.

De organisatie

Het Frencken College is een open katholieke school voor VWO en HAVO in Oosterhout, (Noord-Brabant). De school telt circa 1400 leerlingen, ongeveer 140 personeelsleden en is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw. Het Frencken College is een financieel gezonde éénpitter met mooie onderwijsresultaten en een positief imago. De school biedt een plezierige werk- en leeromgeving met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. In een veilig en ordelijk werk- en leefklimaat werkt een team van betrokken collega’s aan de ontwikkeling van hun leerlingen. In de onderbouw is, naast een reguliere stroom, een Frencken Next route; dit onderwijs is meer gepersonaliseerd waarbij de leerlingen doelgericht op havo en/of vwo-niveau en meer in hun eigen tempo hun leerroute bepalen. De school biedt de leerstof ontwikkelingsgericht aan. Respect voor elkaar en voor elkaars mening wordt gecombineerd met het hebben van vertrouwen in het kunnen van de leerling en de medewerker.

De Raad van Toezicht

De Raad houdt toezicht op de organisatie en het beleid van het Frencken en vervult, naast de formele rol als werkgever, een strategische klankbord- en adviesrol voor de Rector-Bestuurder.

Hoewel de leden beschikken over specifieke expertises, wordt een integrale inbreng verwacht.

De Raad van Toezicht is een actief orgaan, dat naast de reguliere vergaderingen ook belang hecht aan de verbinding met Oosterhout en de regio.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden met de volgende deskundigheden:

 • De voorzitter met expertise op het terrein van onderwijs.
 • Een lid met expertise op het gebied van financiën.
 • Een lid met expertise op het terrein van governance en juridische zaken.
 • Een lid met expertise op het terrein van huisvesting.

De Raad van Toezicht hecht belang aan een goed evenwicht tussen het functioneren als team en het hebben van een gezonde mate van onafhankelijkheid in het denken en functioneren.

De leden zijn zowel afkomstig uit het bedrijfsleven als de non-profitsector.

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar. Twee keer per jaar wordt vergaderd met de MR en een keer per jaar is er een ontmoeting tussen de hele directie en de Raad.

Er wordt gewerkt op basis van openheid, rolbewustzijn, professionaliteit en vertrouwen.

Vereiste kennis, houding en vaardigheden

Het lid van de Raad van Toezicht:

 • opereert onafhankelijk en kritisch ten opzichte van de leden van de Raad van Toezicht, de rector-bestuurder en welk deelbelang dan ook;
 • heeft affiniteit met onderwijs in het algemeen en de doelstelling, grondslag en onderwijsfunctie van de Stichting in het bijzonder;
 • heeft een academische denk- en werkniveau;
 • is aantoonbaar maatschappelijk betrokken;
 • beschikt over aantoonbare kennis, deskundigheid en ervaring op het terrein van HRM respectievelijk governance;
 • beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • realiseert een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • beschikt over het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • beschikt over het vermogen en de attitude om de rector-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • beschikt over het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de rector-bestuurder te toetsen;
 • is integer, neemt verantwoordelijkheid en stelt zich onafhankelijk op;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de rector-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • kan voldoende tijd beschikbaar maken voor het uitoefenen van de functie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een bezoldigde functie van ongeveer € 4.000,- per jaar.

Informatie

Het schoolplan, de schoolgids en andere relevante informatie staan op de website van de school. Nadere informatie kunt u opvragen bij Anita Rasenberg, a.rasenberg@spijtenburg.nl of 06 30062547.

Procedure

Graag ontvangen wij uw sollicitatie voor 14 november 2022. U kunt uw cv en motivatiebrief mailen naar drs. Anita A.M.J. Rasenberg.
Het uitvoeren van internetsearch en (het in overleg met de kandidaat) raadplegen van referenties maken onderdeel uit van de procedure.
Wij verzoeken u om voor alle zekerheid de volgende datums alvast in uw agenda vrij te houden:

14 november: De geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor het voorselectiegesprek door Spijtenburg.

16 en 17 november: Voorselectiegesprekken door Spijtenburg.

30 november: De geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een selectiegesprek met de sollicitatiecommissie van het Frencken College.

7 december: Eerste gespreksronde sollicitatiecommissie Frencken College.

13 december: (Eventuele) tweede gespreksronde sollicitatiecommissie Frencken College.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?