Tholen
Referentie: SPHU10017

Lid Raad van Toezicht (PO) stichting OcTHO Tholen - portefeuille Onderwijs & Kwaliteit - succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

Als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van OcTHO houd je, met het oog op de doelen en taken van de stichting, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur (CvB). Daarnaast sta je het CvB met raad ter zijde als klankbord. De RvT treedt op als werkgever van het CvB. In de statuten van OcTHO is een en ander vastgelegd.
De leden van de Raad van Toezicht dragen ieder bij aan de expertise binnen de gehele Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zorgt voor aanwezigheid van competenties op de volgende kennisgebieden:

 • Onderwijs & Kwaliteit
 • Financiën
 • Juridische aangelegenheden (op gebied van onderwijs, jeugdzorg en/of kinderopvang)
 • Organisatie- en managementontwikkeling
 • HRM
 • Huisvesting
 • ICT

Vanwege het voortijdig vertrek van één van de leden in verband met het aanvaarden van een functie elders, die niet gecombineerd kan worden met het toezichthouderschap, wordt de werving gestart om op korte termijn een nieuw lid te benoemen. Dit nieuwe lid heeft bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van onderwijs & kwaliteit, waarbij hij/zij deel uitmaakt van de commissie kwaliteit. De benoeming van deze rol is op voordracht van de GMR.

Over OcTHO

OcTHO verzorgt kwalitatief hoogwaardig openbaar (primair) onderwijs, voor alle kinderen t/m groep 8, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing, (geloofs)opvattingen, cultuur en/of individuele capaciteiten in een veilige omgeving in de gemeente Tholen. OcTHO streeft ernaar de onderwijskundige en pedagogische kwaliteit te blijven ontwikkelen en daarmee alle kinderen het onderwijs te bieden dat op hen aansluit, zodat zij optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Voor meer informatie, klik hier.

Wat breng je mee?

 • Ten minste HBO denk- en werkniveau;
 • Visie op openbaar onderwijs en kennis van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs;
 • Ervaring in een toezichthoudende functie;
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijke/bestuurlijke procedures en processen alsmede de maatschappelijke en financiële verantwoordingssystematieken;
 • Kennis van en ervaring met kwaliteit(systemen) van het onderwijs;
 • Het vermogen op bestuurlijke niveau te adviseren;
 • Ervaring in het opereren op strategisch niveau
 • Een relevant netwerk;
 • Het kunnen plaatsen van de ontwikkelingen van deze organisatie in een breder perspectief en in de dynamiek van de omgeving;
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand die woonachtig is in de gemeente Tholen.
 • Voldoende tijd om deze maatschappelijke rol te vervullen.

Hoeveel tijd kost het jou en wat levert het op?

De gemiddelde tijdsinvestering is 5 tot 7 uur per maand. De meeste overleggen vinden plaats in de avonduren. De bezoldiging is vastgesteld en gebaseerd op het door de VTOI gepubliceerde document: ‘Handreiking honorering toezichthouders’ en is afhankelijk van de rol en commissie waarin je functioneert.

Heb je interesse?

Dan ontvangen we graag uiterlijk 2 juni 2024 jouw cv en motivatiebrief per mail: RvT OcTHO, t.a.v. benoemingsadviescommissie via m.terhuurne@spijtenburg.nl. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Margot ter Huurne via 06 45 61 98 72. Zij begeleidt, namens Spijtenburg, deze procedure voor OcTHO.

Hoe ziet het tijdpad eruit?
De voorselectiegesprekken bij Spijtenburg vinden doorlopend plaats aan de Johan Willem Frisolaan 41 te Breda. Aansluitend vindt de brievenselectie met de benoemingsadviescommissie (BAC) van OcTHO plaats op basis van jouw cv en motivatiebrief.
Er vindt één gespreksronde plaats. Deze selectiegesprekken vinden plaats op 10 juni a.s. tussen 15.00 en 18.30 uur, bij het stafkantoor van OcTHO, Hof van Tholen 10 in Tholen.

Aansluitend doet de BAC een motiverende voordracht aan alle leden van de RvT over de voor te dragen kandidaten. De voltallige RvT neemt het besluit en de voorzitter brengt het besluit in op de vergadering van de Gemeenteraad uiterlijk in september 2024. De geplande ingangsdatum is dan uiterlijk 1 oktober 2024.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.