Tilburg
Referentie: SPLS09638

Lid Raad van Toezicht Stichting Mondiaen (voorheen Tangent) - succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

Heb je als lid raad van toezicht (hierna ‘RvT’) affiniteit met funderend onderwijs en kinderopvang en een brede maatschappelijke betrokkenheid? Beschik je daarnaast over academisch werk- en denkniveau en heb je inzicht in bestuurlijke processen? Én wil je die kennis en kunde lokaal in de regio Tilburg inzetten, dan is deze rol als lid RvT bij Mondiaen wellicht iets voor jou! Op dit moment zoeken zij twee RvT leden.

Wat ga je doen?
De RvT van Mondiaen vervult op hoofdlijnen de volgende kerntaken:

 • Toezicht: het integraal toezicht houden op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie.
 • Advies: het bieden van raad en advies aan het college van bestuur.
 • Werkgever: de raad is de werkgever van het college van bestuur.
 • Daarnaast dient de raad de voorgenomen besluiten van het college van bestuur ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren, voordat tot vaststelling kan worden overgegaan.

Ongeveer zeven keer per jaar treffen de leden van de RvT elkaar voor een reguliere vergadering.
Daarnaast nemen de leden deel aan vergaderingen van een van de commissies van de raad van toezicht, bezoeken zij jaarlijks scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De voorzitter overlegt regelmatig met de bestuurder. De RvT heeft tweemaal per jaar overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Waar ga je deze nevenfunctie uitvoeren?

Mondiaen is een organisatie die sterk in beweging is. Sinds 1 januari van dit jaar bestaat Mondiaen uit een organisatie voor Onderwijs & Kinderopvang door het aangaan van een fusie tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen (waar Mondiaen er één van is). Door de fusie is een organisatie ontstaan voor kind ontwikkeling met een aanbod van onderwijs, kinderopvang, cultuur, sport bewegen, muziek en extra ondersteuning zowel op school als na school. Mondiaen kan, door kinderopvang en onderwijs op elkaar af te stemmen, doorgaande ontwikkel- en leerlijnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar waardoor kinderen meer gelijke kansen kunnen worden geboden.
Mondiaen heeft tien locaties voor Kinderopvang en zeventien locaties voor primair onderwijs in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout, Goirle en Gilze-Rijen. De locaties zijn leergemeenschappen waarin experts samenwerken aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Op dit moment worden gesprekken gevoerd of er tot een fusietraject met stichting Initia (vijf basisscholen in de gemeente Dongen) overgegaan dient te worden.
De beschreven ontwikkelingen vragen om een professionele bezetting, goed leiderschap én goed toezicht.

Bestuur en raad van toezicht
Mondiaen kent een eenhoofdig college van bestuur en RvT van vijf leden. Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor vier jaar. Omdat er binnen afzienbare tijd twee zittingstermijnen van huidige RvT-leden aflopen (1 januari en 1 april 2024) sorteert Tangent voor op de werving van twee nieuwe RvT-leden. Mondiaen heeft Spijtenburg gevraagd haar te ondersteunen in de werving en selectie van deze twee nieuwe leden. Het gaat daarbij om een twee leden die – in afstemming - de volgende portefeuilles gaan invullen:

 • Onderwijskwaliteit;
 • Kinderopvang;
 • Juridisch;
 • Arbeidsrechtelijk;
 • Bedrijfsvoering.

Bij de werving zal rekening worden gehouden met de optie dat één van beide kandidaten mogelijk op termijn kan opteren voor de rol van voorzitter RvT.

Wat breng je mee als lid van de RvT

Bij voorkeur heb je ervaring met toezichthouden en beschik je sowieso over voldoende tijd voor een goede invulling van deze positie. Affiniteit met het onderwijs en kinderopvang met brede maatschappelijke betrokkenheid en het onderschrijven van de inclusieve identiteit van en de doelstelling van Mondiaen, zijn belangrijke onderdelen van het functieprofiel.

Collectief profiel
De leden van de raad van toezicht moeten in ieder geval beschikken over:

 • Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties.
 • Affiniteit met het onderwijs, kinderopvang en een brede maatschappelijke betrokkenheid.
 • Onderschrijven van de missie en doelen van Mondiaen, met het vermogen om deze te bewaken.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Verbondenheid met, kennis van en inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom onderwijs en of kinderopvang.
 • Het vermogen om in teamverband de adviserende en toezichthoudende rol uit te oefenen, een bijdrage te leveren aan de discussie en de inbreng van anderen op waarde te schatten.
 • Voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur.
 • Een onafhankelijke opstelling en het vermogen om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.
 • Inzicht in Governance, de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en de Code Goed Onderwijsbestuur VO.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Voor één van de te vervullen vacatures wordt gestreefd naar een regionale betrokkenheid en passend relevant netwerk in de regio Tilburg.

Persoonskenmerken

 • Een gewaardeerd, krachtig , reflectief en strategisch georiënteerde gesprekspartner.
 • Weet als toezichthouder goed om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten Tangent.
 • Is een verbinder en is relatiegericht, is sterk gericht op samenwerking en samenhang.
 • Verantwoordelijkheidsbesef, toewijding, geduld, nieuwsgierigheid en een positief kritische houding met oog voor zelfreflectie op eigen en samengesteld functioneren als raad.

Specifieke profielkenmerken

Specifieke profielkenmerken lid kennisgebied Onderwijskwaliteit en kinderopvang

 • Bestuurlijke, leidinggevende of (bij voorkeur ook) toezichthoudende ervaring in een complexe onderwijs- en kinderopvangorganisatie.
 • Is in staat als sparringpartner binnen de RvT en in relatie met het CvB waarde toe te voegen in strategische onderwijskwesties en onderwijsontwikkeling.
 • Actuele kennis van kwaliteitssystemen en het nieuwe inspectiekader in het onderwijs.
 • Zicht op actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijsontwikkeling en kinderopvang.
 • Kennis van de regionale en politieke verhoudingen.
 • Kennis van samenwerkingen met andere PO- en VO-instellingen.


Specifieke profielkenmerken lid kennisgebied juridisch / arbeidsrechtelijk / bedrijfsvoering

 • Een academische financiële en/of juridische achtergrond.
 • Ervaring met de financiële expertrol in complexe maatschappelijke organisaties.
 • Is in staat als sparringpartner waarde toe te voegen binnen de RvT en in relatie tot het CvB in juridische, contractuele kwesties en ten aanzien van het risicoprofiel van Mondiaen.
 • Kennis van financiële aspecten en processen van onderwijs- en of kinderopvang.

Heb je interesse?

Heb je interesse?
Wij zijn ook geïnteresseerd in jou. Mondiaen heeft Spijtenburg werving en advies gevraagd hen te begeleiden bij dit proces. Graag ontvangen we uiterlijk 13 oktober 2023 jouw CV en motivatiebrief per mail: t.a.v. benoemingsadviescommissie via m.terhuurne@spijtenburg.nl


Hoe ziet het tijdpad eruit?
De voorselectiegesprekken bij Spijtenburg vinden doorlopend plaats of uiterlijk 20 oktober 2023 (bij voorkeur) aan de Johan Willem Frisolaan 41 te Breda. Aansluitend vindt de voordracht van passende kandidaten plaats en de brievenselectie met de benoemingsadviescommissie (BAC) van Tangent staat gepland op 2 november 2023.
Er vinden twee gespreksrondes plaats om tot de voordracht van twee leden te komen. Deze selectiegesprekken vinden plaats op het bestuursbureau van Tangent op 6 en 8 november 2023, na 17.00 uur.

Aansluitend doet de BAC een motiverende voordracht aan alle leden van de RvT De voltallige RvT neemt het besluit en daarna zal een afrondend gesprek met de twee leden van de raad van toezicht gevoerd worden gericht op de geplande ingangsdatum van 1 januari 2024.

Contactpersoon
Voor inhoudelijk vragen of over de procedure kun je terecht bij Margot ter Huurne via m.terhuurne@spijtenburg.nl via 06-45619872.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?