Wij overtreffen de vraag!
Amsterdam
Referentie: SPS06873

Manager behandelzaken/ Psychiater of klinisch Psycholoog (spoedklinieken)

Functie omschrijving Manager behandelzaken/Psychiater of klinisch Psycholoog (spoedklinieken)

Als manager behandelzaken spoedklinieken vorm je een team samen met twee managers Behandelzaken en werk je aan het beleid en de richting van de twee spoedklinieken van de organisatie. Daarnaast ben je samen met drie managers Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.

Als vakman/ vrouw, verbinder, communicator en geweten zorg je samen met de andere managers dat de kliniek zich één voelt. Samen werk je de visie van de organisatie uit en bepaal je wat nodig is om het gewenste doel te bereiken. Vanuit de visie dat de organisatie juist de moeilijkste patiënten niet uitsluit, zet de organisatie zich specifiek in op het integraal mee behandelen van comorbiditeit waar nodig. Denk aan LVB, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen of anderszins, maar ook op het verder uitbreiden van zorg op een HIC afdeling. Gezamenlijk werkt de organisatie toe naar een éénduidig helder profiel van de spoedklinieken. Vanuit de visie op herstelgerichte zorg zet deze organisatie zich in op het ontwikkelen van transmurale zorgpaden en de integratie van IBT in het behandelaanbod. Klinische opname dient zo kort mogelijk te zijn. Daarmee is de ketensamenwerking met FACT, IBT en andere ambulante ketenpartners intensief en een belangrijk onderdeel van de transmurale zorgpaden.

Speerpunten voor jouw functie:

 • Aanspreekpunt zijn voor de regiebehandelaren, visie uitdragen en waar nodig verder implementeren;
 • Samen met managers Bedrijfsvoering sturen op optimaliseren behandelresultaten en –logistiek. Denk aan in nauwe samenwerking met de regiebehandelaren het borgen en faciliteren van het primaire zorgproces op de afdelingen, beleid vormen omtrent gewenste behandelaanbod en – methodiek, uitzetten van relevante zorgpaden en borgen van het volgen hiervan, borging en toetsen van transmurale werkafspraken binnen de behandelcyclus, duidelijke afspraken omtrent doel en duur van de opname en hierin bijsturen (zicht krijgen en bijsturen op koppeling zorgpad en DBC-duur);
 • Bijdragen aan deskundigheidsbevordering medewerkers en behandelaren, AIOS, ANIOS en coassistenten;
 • Meewerken aan het proces van verbouwing van de kliniek, naar afdelingen die beter zijn toegerust op de huidige kwaliteitsnormen. Hierbij wordt er – naast de reeds bestaande IC afdeling met een HIC unit – een volledige HIC afdeling nieuw gebouwd en ontwikkeld;
 • Meewerken aan en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Speerpunten betreffende de crisisketen:

 • Meewerken aan en meedenken over het profiel van de spoedklinieken: patiënten-profiel, gevolgde methodiek van behandeling, duidelijk afgrenzen van de (on)mogelijkheden die de organisatie vanuit zijn visie zien voor opname;
 • IBT integratie, poortwachtersfunctie introduceren;
 • Actief meewerken aan de verbinding tussen de spoedklinieken die samen één crisisketen vormen en een gelijkvormig profiel ontwikkelen.

De manager/ psychiater participeert met collega's overdag in een dienstrooster en buiten kantooruren (waar van toepassing, conform rooster) in de bereikbaarheidsdienst van de organisatie.

Organisatieprofiel

Deze organisatie biedt zowel korte intensieve zorg als langdurige zorg aan volwassen Amsterdammers met een ernstige psychiatrische aandoening. Daarbij staat de organisatie voor zorg, juist voor hen die dat het hardst nodig hebben. Dus ook, of juist, voor de moeilijk behandelbare patiënten.

Dit houdt onder meer in dat de organisatie integraal behandelt: niet alleen in de vorm van het behandelen van comorbiditeit (een ernstige psychiatrische stoornis komt immers zelden alleen), maar ook in samenhang met zijn ketenpartners (het leven van de patiënten speelt zich immers niet alleen af binnen de organisatie muren). Dit houdt ook in dat deze organisatie eventuele ‘dwang en drang’ zorg tot een speerpunt maakt: juist die vorm van zorg dient uiterst zorgvuldig, menswaardig en gewetensvol te worden uitgevoerd, waarbij het uitgangspunt is dat geen patiënten worden uitgesloten, óók niet als het patiënten betreft met gedragsproblemen.

De organisatie is verspreid over vier afdelingen en wordt momenteel verbouwd, waarna er onder andere naast de bestaande IC met een HIC unit, nog een afdeling bijkomt met een HIC. De kliniek heeft een nieuwe functie in de keten gekregen en biedt acute zorg aan cliënten die in crisis zijn geraakt. De kliniek maakt deel uit van de stedelijke crisisketen, die de acute opvang voor de stad Amsterdam verzorgt.

Functie eisen Manager behandelzaken/Psychiater of klinisch Psycholoog (spoedklinieken)

 • Je bent een BIG geregistreerd psychiater of klinisch psycholoog met affiniteit voor klinische zorg, gezien vanuit het oogpunt van transmurale zorg en herstelgerichte zorg;
 • Je hebt ambitie om jouw leiderschapsvaardigheden (verder) te ontwikkelen;
 • Je hebt plezier in bouwen, kwaliteit van zorg bereik je immers niet over één nacht ijs. Het is elke dag weer present zijn, zien wat de dag brengt en inspirerend en overstijgend (bij)sturen. Integrale zorg vergt immers bijdragen van partners in dagbesteding en arbeidsparticipatie, leefstijlinterventies, schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang en somatische interventies;
 • Je bent betrokken bij de behandelteams en weet wanneer dat nodig is te relativeren, bijvoorbeeld met humor. Je werkt graag in grotere verbanden samen, je hebt overtuigingskracht en bent besluitvaardig en flexibel;
 • Je hebt affiniteit met ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en je vindt het leuk dit in de praktijk te brengen.

Arbeidsvoorwaarden Manager behandelzaken/ Psychiater of klinisch Psycholoog (spoedklinieken)

 • Het betreft een contract voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week;
 • De functie van manager wordt voor de helft van de tijd uitgevoerd, voor de overige uren ben je behandelend psychiater of klinisch psycholoog;
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ en indien van toepassing MSR, met een managementtoeslag. Salariëring naar zwaarte en ervaring;
 • De organisatie kent aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een uitstekende OV-regeling woon-werkverkeer, collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan;
 • Er is ruimte voor eigen inbreng en voor het verder ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden. Je neemt deel aan het opleidingsprogramma Klinisch Leiderschap dat de organisatie in samenwerking met Nyenrode University heeft ontwikkeld;
 • Je krijgt toegang tot een platform met allerlei sportieve activiteiten: van boksclinics, bootcamps tot windsurfen

Procedure

Voor meer informatie neem je contact op met Himmet Gürel, 0162 - 420110, 06 - 3021 2477 of per mail: h.gurel@spijtenburg.nl

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close