Wij helpen je graag verder!
Steenbergen
Referentie: SPS08334

Manager programmering & projecten

Wat ga je doen?

Ben jij een manager met lef, luister je goed naar anderen en vraag je door als het spannend wordt en kan je schakelen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie? Ben je daarnaast resultaatgericht en houd je de bestuurlijke doelen goed in beeld en beschik je over goede communicatie vaardigheden? Dan is deze manager programmering & projecten vacature echt iets voor jou!

Als manager programmering & projecten ligt de focus van de opdracht op:

 • Bestuurlijke ondersteuning van de portefeuillehouder;
 • Strategiebepaling met betrekking tot gebiedsontwikkeling. Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van een strategische lijn in de programma’s en projecten in het fysiek domein op de korte en lange termijn;
 • Portfoliomanagement en het organiseren van implementatiekracht;
 • Voortgang bewaken op een aantal lopende dossiers met betrekking tot gebiedsontwikkeling op lokaal niveau of in relatie tot regionale investeringen;
 • Het in beeld brengen van de organisatorische uitdagingen in relatie tot programmering en projecten (o.a. focus, kwaliteit personeel, etc.).

Dit vertaalt zich in de volgende concrete resultaten:

 • Een visie en implementatievoorstel voor de strategische versterking op inhoud van de samenwerking tussen programma’s en projecten.
 • Een overzicht en een plan van aanpak met acties gericht op het optimaliseren van de samenwerking in- en extern in relatie tot de programmering en de afgesproken doelstellingen.
 • Voortgang leveren op lopende dossiers.

Daarnaast zullen je werkzaamheden bestaan uit:

 • Bevorderen van onderlinge afstemming en integrale samenhang van de programma’s, projecten en activiteiten binnen de programmering;
 • Sturing en coördinatie van de programma(‘s) en projecten met name in het fysiek domein;
 • Adviseren van het bestuur en de gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de totstandkoming, evaluatie en bijstelling van programma(’s) en projecten, rekening houdende met de ontwikkelingen in en wensen en behoeften van de samenleving;
 • In beeld brengen en actueel houden van programma’s en projecten door de vertaling ervan in een programmering waarin vermeld staat welke projecten of activiteiten wanneer uitgevoerd worden;
 • In samenspraak met de gemeentesecretaris/ algemeen directeur de inrichting of aanpassing van overlegstructuren die nodig zijn voor een adequaat bestuurlijk-ambtelijk samenspel;
 • Het als ambtelijk opdrachtgever verstrekken van (project)opdrachten aan projectleiders of andere functionarissen en toezien op de juiste en tijdige invulling en bijstelling hiervan;
 • Organiseren van benodigde capaciteit en middelen in samenspraak met directeur bedrijfsvoering en dienstverlening of teammanager om invulling te kunnen geven aan het opdrachtgeverschap, waaronder het toekennen van capaciteit en middelen aan een projectleider;
 • Motiveren, stimuleren, faciliteren van projectleiders of andere functionarissen, voor een goede uitvoering van hun activiteiten of projecten, voor zover dat valt binnen de toegewezen programma(‘s) en projecten;
 • Gevraagd en ongevraagd leveren van de informatie aan de gemeentesecretaris/ algemeen directeur of directeur bedrijfsvoering en dienstverlening die nodig is om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

Binnen de gemeente Steenbergen wordt gewerkt volgens de methode Projectmatig Creëren.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag als manager programmering & projecten bij de gemeente Steenbergen. De gemeente heeft veel ontwikkelpotentie, met
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en rekening houdend met de uitdagingen als energietransitie,
warmtetransitie, klimaatadaptatie, economische kracht, de regionale woningmarkt en het
zorglandschap.

Er zijn hechte gemeenschappen in de kernen, elk met een eigen karakter en identiteit. Er is ondernemerskracht dat ook blijkt uit de vele evenementen met vele betrokken vrijwilligers en initiatieven die inwoners en ondernemers zelf nemen op diverse terreinen. Wat ook bijdraagt zijn goede voorzieningen, het aanwezig zijn van maatschappelijk vastgoed en de daarbij aanwezige mogelijkheden om mensen te ontmoeten, te recreëren en te genieten.

De economische kansen van de regio vereisen een voortgaande onderlinge samenwerking met de relevante partners en buurgemeenten. Het buitengebied en de A4 zijn economisch kansrijk. Met het Agro & Foodcluster (AFC) krijgen innovatieve bedrijven die experimenteren met duurzame grondstoffen, landbouw en biobased economy de ruimte. Dit biedt potentie voor onderwijsinstellingen. Ook op het gebied van toerisme en recreatie is het buitengebied met de waterrijke omgeving een grote kracht. De rijke historie van de gemeente en haar kernen biedt vele aanknopingspunten om deze sector te versterken.

Wie ben jij als manager?

Als manager programmering & projecten ben jij een strategische verbinder zowel intern (bestuur, management en opdrachtgevers) als extern (regionaal en lokaal), je bent iemand die een strategische kijk heeft op de inhoud, goed de samenhang borgt en overview heeft in relatie tot de programma’s en projecten die lopen of starten in met name het ruimtelijk domein. Daarnaast:

 • Heb je visie, durf je keuzes te maken en weet je anderen hierin mee te nemen.
 • Heb je lef, luister je goed naar anderen en vraag je door als het spannend wordt.
 • Beschik je over bestuurlijke en politieke sensitiviteit.
 • Kan je schakelen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.
 • Breng je de juiste partijen met elkaar in gesprek om zo tot een gezamenlijk gedragen plan te komen.
 • Beschik je over programmamanagement- en projectleiderschapskwaliteiten.
 • Ben je als manager programmering & projecten vaak opdrachtgever en in enkele gevallen ook opdrachtnemer.
 • Ben je een aanjager en weet je voortgang te houden op of opnieuw aan te brengen bij lopende programma’s en projecten.
 • Ben je resultaatgericht en houd je de bestuurlijke doelen goed in beeld.
 • Zoom je uit als dat nodig is, breng je focus aan en kan je prioriteiten goed inschatten.
 • Ben je creatief in het binnenhalen van subsidies op zowel Europees, landelijk als regionaal niveau.
 • Beschik je over een goed netwerk (ook) binnen West-Brabant.
 • Ben je een strategische gesprekspartner voor bestuurders, directie en MT.
 • Faciliteer en coach je collega’s binnen de organisatie om de gezamenlijke doelen te halen en breng je lijn hierin aan.

Daarnaast beschik je over:

 • WO werk- en denkniveau
 • Ervaring met programmamanagement en projectleiderschap
 • Ruime werkervaring in complexe programma’s en projecten voor gebiedsontwikkeling
 • Aantoonbare ervaring met het werken binnen complexe netwerken met verschillende belangen
 • Goede communicatie vaardigheden zowel mondelijk als schriftelijk.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor 5 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging. Het aantal uren bedraagt 24 - 32 uur per week.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze manager programmering & projecten vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 27 oktober 13.00 uur) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via dit formulier in te vullen en mee te sturen bij een sollicitatie: gunningscriteria.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Wie is Spijtenburg?
Wij zijn gedreven door het duurzaam verder helpen van mensen en organisaties bij hun échte vraag. Door te luisteren, nieuwsgierig te zijn en door te vragen, maken we voor kandidaten of opdrachtgevers het verschil! Je kunt bij ons terecht voor werving en selectie, interim management/ZZP, detachering én advies. Wil je meer weten? Bekijk dan de over ons pagina.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?