Breda
Referentie: SPSB09704

Onafhankelijke voorzitter ledenvergadering Regionaal Samenwerkingsverband Breda (PO 3003) - Succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

Heb jij bestuurlijke kennis en ervaring met onderwijsorganisaties in een complexe context? Ben je procesgericht, samenwerkingsgericht, rolvast en sensitief? En zie je het als een kans om het governance proces binnen ons samenwerkingsverband in goede banen te houden en mee te versterken? RSV Breda (PO) zoekt een onafhankelijk voorzitter die de volgende taken/rollen krijgt:

  • Het leiden van de algemene ledenvergaderingen als technisch voorzitter zonder stemrecht;
  • Het voorbereiden van de algemene vergadering samen met de bestuurder (agenda-overleg);
  • Het ondersteunen van een zorgvuldig besluitvormingsproces en het stimuleren van een constructieve betrokkenheid van de leden binnen de algemene ledenvergadering;
  • De onafhankelijk voorzitter heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij (de aangesloten schoolbesturen van) het samenwerkingsverband;
  • De onafhankelijk voorzitter heeft geen bestuur- of toezichtfunctie of als werknemer en/of gezagsrelatie met een aangesloten schoolbestuur, of heeft dit binnen de voorafgaande twee jaren gehad;
  • De onafhankelijk voorzitter onderhoudt geen functionele (zakelijke) relatie met een aangesloten schoolbestuur, of heeft dit binnen de voorafgaande twee jaren gehad.

Waar ga je werken?

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda samen. Hoe die er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op deze site https://www.rsvbreda.nl/.

De algemene vergadering bestaat uit de aangesloten schoolbesturen die lid zijn van de vereniging. De algemene vergadering keurt o.a. de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag goed. Om het governance proces verder te versterken is besloten om te voorzien in een onafhankelijk voorzitter voor de algemene vergadering.

Benoemingstermijn / vergoeding

De benoeming vindt plaats door de algemene vergadering van het samenwerkingsverband op basis van een voordracht door een ingestelde Benoemingsadviescommissie (BAC). De onafhankelijke voorzitter wordt in eerste instantie benoemd voor de duur van een periode twee jaar.

Tijdsbeslag en vergoeding
De algemene ledenvergadering heeft vier vergaderingen per schooljaar. Daarnaast zal er sprake zijn van voorbereidend agenda-overleg. De onafhankelijk voorzitter ontvangt een vergoeding van € 5.000,- per jaar voor de te verrichten werkzaamheden.

Interesse?

RSV Breda wordt in deze procedure bijgestaan door Spijtenburg Werving & Advies. U kunt uw cv en motivatiebrief sturen naar Margot ter Huurne, m.terhuurne@spijtenburg.nl - tel. 06 45 61 98 72. De brievenselectie en gesprekken staan gepland uiterlijk begin februari 2024.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.