Amsterdam
Referentie: SPS10044

Onderwijs, Jeugd en Zorg - Kwartiermaker

Wat ga je doen?

Vind jij het leuk om als kwartiermaker intensief samen te werken met de opdrachtgevers; de teammanager Leerplicht en de coördinator Doorstroompunt om uitvoering te geven aan deze opdracht? Greer je daarnaast graag draagvlak bij betrokken organisaties en uitvoerders? Dan is deze functie wellicht wel wat voor jou!

Het Ministerie van Onderwijs heeft aan 41 regio’s in het land de opdracht gegeven om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan (Doorstroompunten). Binnen de gemeente Amsterdam wordt deze wettelijke taak uitgevoerd door twee afdelingen; afdeling Leerplicht en Afdeling Werk Opleiding Jongeren (Jongerenpunten).

Op dit moment wordt door de Leerplichtteams uitvoering gegeven aan de vsv aanpak door o.a. te acteren op verzuim 18+ en samen te werken met het Jongerenpunt bij (risico op) voortijdig schoolverlaten. Als er geen mogelijkheden zijn om de jongere een startkwalificatie te laten behalen, wordt de jongere overgedragen aan het jongerenpunt.

De huidige aanpak vsv van Leerplicht is dat de reguliere Leerplichtactiviteiten worden doorgetrokken naar de 18+ doelgroep. De leerplichtambtenaren doen hun werkzaamheden voor 18+ jongeren op dezelfde manier als zij doen voor 18- waarin ze toezichthouder van de Leerplichtwet zijn. Bij deze aanpak is geen onderscheid tussen 18- en 18+. Ook was er tot voor kort geen onderscheid 18- en 18+ in de wijze waarop scholen een melding doen bij de gemeente. Dit was (mede op verzoek van het onderwijs) jaren het uitvoerend beleid van de gemeente.

De Leerplichtfunctie alsook de Doorstroom-punttaak (vsv aanpak) is in ontwikkeling. Zij streven een aanwezigheids- en een outreachende aanpak na, waarbij meer preventief en risicogericht willen acteren op het mbo. Met de nieuwe wet van school naar duurzaam werk in aantocht (inwerkingtreding 1-8-2025) is het des te belangrijker dat er een passende uitvoering door leerplicht komt t.a.v. de vsv taken (verzuim 18+) en dat de samenwerking met de Jongerenpunten verstevigd.

De vsv aanpak, de dienstverlening vanuit Leerplichtambtenaren en de samenwerking met de Jongerenpunten moet daarom vanuit de Leerplichtteams anders. Dit vraagt bij de leerplichtteams om meer focus op de uitvoering Doorstroompunt en een taakspecialisatie mbo. De doelgroep is hierbij alle studenten op het mbo; grofweg in de leeftijd van 16- 23/27 jaar.

Zij willen graag in relatief korte termijn tot een goed resultaat komen. Daarom is een kwartiermaker nodig voor de structuur en alle nodige activiteiten rondom de opdracht van de grond te krijgen, een pilot te starten en eventuele obstakels aan te pakken wat de kans op succesvolle implementatie groter maakt.

Op basis van een inventarisatie ontwikkelt en beschrijft de kwartiermaker een advies over de volgende onderwerpen:

 • De inrichting van de leerplichtorganisatie ten behoeve de uitvoering van de vsv taken met focus op preventie. Daarbij rekening houdend met een doorgaande lijn vanuit de leerplichttaak.
 • De samenwerking tussen Leerplicht, Jongerenpunten en mbo instellingen. Waarbij nadruk ligt op het realiseren van een doorgaande ondersteuningslijn voor de jongeren en waarbij taken en rollen van iedere organisatie helder zijn.
 • De rollen en verantwoordelijkheden van de doorstroompuntcoördinator, de teammanagers leerplicht, en Jongerenpunt, medewerkers Leerplicht en Jongerenpunt. Voor de Jongerenpunten werkt de kwartiermaker samen met de implementatiemanager van afdeling WOJ (Werk Opleiding Jongeren).
 • De positie, taak en verantwoordelijkheid van het MT leerplicht hierbij en de samenwerking met de Doorstroom coördinator. Hierbij hoort in ieder geval de besteding en verantwoording van de gedecentraliseerde gelden vanuit het Rijk.
 • De benodigde ontwikkeling van de leerplichtmedewerkers tot mbo specialisten.
 • Hoe het advies geïmplementeerd kan worden en geborgd binnen de organisatie. En eventueel welke ondersteuning daarbij nodig is.

Het volgende resultaat zal opgeleverd worden:

 • Het realiseren van een nieuwe werkwijze waarbij er door de leerplichtorganisatie beter uitvoering wordt gegeven aan de vsv taken:
 • Een onderbouwd (kosten vs baten) advies ter ondersteuning van de teammanagers om vorm te geven aan een nieuwe voorgestelde werkwijze
 • Adviesrapport met daarin aanbevelingen voor de ontwikkeling en borging van de nieuwe werkwijze.
 • De kwartiermaker wordt aangesteld voor 16-24 uur per week om onderstaande te realiseren.
 • Onderzoek, advies en implementatie: tot einde kalenderjaar (december 2024)
 • Eventuele vervolgopdracht: evaluatie en borging: tot einde volgend schooljaar (augustus 2025)

Door middel van het evaluatierapport is te meten of de gewenste resultaten (realiseren van een nieuwe werkwijze met een mbo taakspecialisatie, goede samenwerking met het Jongerenpunt en zichtbaarheid op de mbo-instellingen) zijn behaald.

Waar ga je werken?

Met ruim 18.000 collega's zorgt de gemeente ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven zij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. Zij willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. Zij koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor de organisatie en de stad.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Kandidaat komt te werken bij Directie Onderwijs en is werkzaam voor twee teams:

1. Team Leerplicht -> voor wie de opdracht wordt uitgevoerd.
2. Team VO/MBO -> het beleidsteam waar financiën en beleid VSV en Doorstroompunt is ondergebracht.

Wie ben je als Onderwijs, Jeugd en Zorg - Kwartiermaker?

Als Onderwijs, Jeugd en Zorg - Kwartiermaker heb je een afgeronde HBO opleiding. Verder heb je in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor 16 tot 24 uur per week tot eind december 2024 met de optie tot verlening tot augustus 2025.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze Onderwijs, Jeugd en Zorg - Kwartiermaker vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 10 mei 16:00) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.