Wij overtreffen de vraag!
Breda
Referentie: SPS09112

Procesregisseur jeugd

Wat ga je doen?

Vind jij het als procesregisseur leuk om je vast te bijten in ingewikkelde casuïstiek en ben je een creatieve doorzetter met een enorme drive voor 'elke dag een beetje beter'? Lijkt het je daarnaast interessant om te helpen sturen op kwaliteit van jeugdhulpen zorg te dragen voor zicht op en borden van de veiligheid? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Je zal mede uitvoering geven aan het primaire proces binnen het team. Verder:

 • Word je op basis van deskundigheid ingezet op casuïstiek, waarbij er een noodzaak bestaat voor het voeren van procesregie. Het betreffen situaties waarbij er sprake is van complexe vraagstukken bij meervoudige problematiek en veiligheidscasuïstiek.
 • Beoordeel je binnenkomende aanvragen voor procesregie en tweedelijns specialistische Jeugdhulp en bepaal je het vervolg.
 • Breng je de situatie zover in beeld dat de juiste vervolgstappen worden genomen. Je zorgt voor het betrekken van de juiste personen in de casus en draagt zorg voor een plan, waarin ieder vanuit zijn of haar discipline de juiste rol, taak en verantwoordelijkheid neemt.
 • Heb je mandaat om betrokken personen en\of organisaties aan te spreken en bij te sturen als de verantwoordelijkheid niet wordt genomen en schaal je op waar nodig. Alles dusdanig dat het gezin in staat wordt gesteld om te werken aan stabiliteit en ontwikkeling.
 • Borg je de veiligheid en ontwikkeling binnen het gezin altijd door een heldere opdracht weg te leggen bij de betrokken casusregisseur. Waar nodig beschik je tweedelijns specialistische jeugdzorg.
 • Monitor je de casus zolang stabiliteit nog niet aanwezig is. In Veiligheidscasuïstiek heb je de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid.
 • Heb je tevens de taak op de kwaliteit van de zorg te sturen. Je beoordeelt ingezette ondersteuning en hebt waar nodig contact met de zorgaanbieder over zowel de ingezette ondersteuning alsook voor het vervolg. Waar nodig schaal je op naar de Procescoördinator Jeugd om zorgelijke situaties onder de aandacht te brengen.
 • Heb je een verbindende rol in de samenwerking met netwerk en keten partners, om snel samen te komen tot passende oplossingen.

Waar ga je werken?

Je gaat als procesregisseur aan de slag bij de Gemeente Breda. Breda is een stad met een lange geschiedenis en een aantrekkelijk heden. Bij de Gemeente Breda zal je samenwerken met 1.800 collega's. Binnen deze organisatie kom je terecht in de keten Jeugd, een onderdeel van het Sociaal Economisch Domein. Dit Domein wil burgers tijdig, nabij, integraal en op maat ondersteunen bij het vinden van een oplossing, dat kan zijn een uitkering, schuldhulpverlening, zorgmiddelen of directe en indirecte hulp.

Het werkgebied van de keten Jeugd behelst werkzaamheden zoals beleidsontwikkeling, toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp in Breda, procesregie en afhandeling van complexere casuïstiek op gebied van Jeugdhulp. Elke dag werken hier gedragswetenschappers, beleidsadviseurs, procesregisseurs en een enthousiast team aan ondersteuning aan de verbetering van de positie van de jeugd.

Jij als procesregisseur jeugd valt onder Team Regisseurs Jeugd (TRJ). Dit team is verantwoordelijk voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp en het voeren van procesregie bij complexe casuïstiek voor de inwoners van Gemeente Breda. Daarnaast sturen zij op de kwaliteit van de jeugdhulp en dragen zij bij aan de verbetering van de kwaliteit jeugdzorg voor Breda en de regio.

Wie ben jij als procesregisseur?

Je beschik over een diploma op minimaal Hbo-niveau. Daarnaast ben je goed in:

 • Procesregie voeren.
 • Het vermogen om op diverse niveaus te communiceren; van klant, tot psychiater, tot Rechtbank.
 • Cliëntgericht werken.
 • Het voeren van lastige gesprekken, waarbij agressie kan optreden.
 • Omgaan met (onveilige) situaties waarin zich agressie voordoet.
 • De-escalerend werken.
 • Beoordelen en bevorderen van veiligheid; risicotaxatie.
 • Analyseren van complexe situaties om de ondersteuningsbehoefte te bepalen.
 • Probleemoplossend denken en handelen, zowel op klant- als organisatieniveau.
 • Besluitvaardig en autonoom werken.
 • Motiveren, mondeling dan wel op schrift, van besluitvorming.
 • Autonoom werken.
 • Zelfreflectie.
 • Samenwerken met de diversiteit aan betrokken partijen.

Ook heb je de nodige kennis van:

 • Wet en regelgeving (Jeugdwet, maar ook in grote lijn WLZ – ZVW - Onderwijs).
 • Sociale kaart (Zorgaanbieders, CJG/ Zorg voor Elkaar, Veilig Thuis etc.).
 • Afdelingen binnen de gemeente Breda om op procesniveua te betrekken ( WMO/Participatie etc.).
 • Maatwerkvoorzieningen.
 • Registratiesysteem en het zorgvuldig registreren.
 • Gesprekstechnieken.
 • Regiekaart ‘De-escaleren’.
 • Meldcode.
 • Methodieken Signs of Safety, Sociale Netwerkversterking en Oplossingsgericht werken.
 • Diversiteit doelgroepen en ziektebeelden.
 • Dwang- en drangkader.
 • Gesloten jeugdzorg.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor 36 uur per week voor de periode van 1 januari 2023 t/m 1 juli 2023.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze procesregisseur jeugd vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 8 december 16:00) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via dit formulier in te vullen en mee te sturen bij een sollicitatie: gunningscriteria.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?