Breda
Referentie: SPS10046

Projectleider implementatie herinrichting jeugdhulplandschap

Wat ga je doen?

Als projectleider implementatie herinrichting jeugdhulplandschap ben je verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie binnen Breda. Je gaat een consistente (her)inrichting voor het jeugdhulplandschap inrichten? Klinkt jou dit interessant? Reageer dan op de vacature projectleider implementatie herinrichting jeugdhulplandschap!

De Gemeente Breda is op zoek naar een projectleider implementatie herinrichting Jeugdhulplandschap die verantwoordelijk is voor een succesvolle implementatie binnen Breda. De projectleider zorgt ervoor dat in Breda tijdig de consistente (her)inrichting van het jeugdhulplandschap wordt ingericht. Als projectleider ondersteun je de collega’s in Breda in de implementatie van de verandering. Het is niet de technische implementatie, maar het draait om het gefaseerd Breda. Je hebt binnen Breda de dagelijkse leiding over de gefaseerde implementatie van de consistente (her)inrichting van het jeugdhulplandschap. Je begeleidt het management en de medewerkers (verantwoordelijk voor het versterken van de sociale basis; het verstevigen van de lokale teams, passende sturing en bedrijfsvoering) in het nemen van hun verantwoordelijkheid voor een succesvolle implementatie. Je stemt je werkzaamheden af met je ambtelijk opdrachtgever.

De regio wil intern en extern (intensiever) samenwerken op basis van vertrouwen, de organisatie wil strategisch partnerschappen aangaan en willen helder en transparant zijn in haar processen. Om dat te realiseren vraagt de intensieve samenwerking om uniformiteit: gezamenlijke meerlaagse (aan)sturing (op basis van 1. de inhoud-kwaliteit van dienstverlening en zorg en 2. de transformatie) en bedrijfsvoering, een eenduidige verwijzing en een uniforme contractering. Het moet niet uitmaken waar je als jeugdige aanklopt voor hulp, iedereen wordt op dezelfde manier benaderd vanuit dezelfde visie en (integrale) aanpak.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit, budget, capaciteit, mogelijke risico’s, de onderlinge samenhang en de voortgang van de implementatie. Jij bent een projectleider die in verbinding en vanuit vertrouwen samen met het verantwoordelijke management, de projectleiders binnen het programmateam NvO, en de externe partners de beoogde verandering weet te realiseren.

Waar ga je werken?

De gemeenten Breda, Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben zich regionaal verbonden om gezamenlijk de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp in te kopen. Deze vijf gemeenten vormen Regio West-Brabant Oost, kortweg ‘Regio WBO Jeugd’.
Deze opdracht heeft een regionaal karakter maar richt zich op de gemeente Breda. Je werkt binnen de Keten Jeugd Breda. De afdeling jeugd is een afdeling die sterk groeit en een dynamische werkomgeving biedt. De afdeling telt nu bijna 137 medewerkers, de lijnen zijn kort en de medewerkers voelen zich betrokken bij ons doel en de ontwikkelingen. De sfeer kenmerkt zich als open en toegankelijk, informeel en ontspannen.

De gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenburg en Oosterhout werken samen om de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp te organiseren. Deze samenwerking jeugdhulpregio West-Brabant Oost (afgekort WBO), staat voor een grote uitdaging om kinderen die het nodig hebben de juiste en de beste jeugdhulp zo dichtbij mogelijk te bieden. Voor nu en in de toekomst. Er gaat al veel goed met jeugdhulp in onze regio. Toch moet en wil de regio verbeteren. Daarbij sluit zij aan bij de landelijke innovatie Norm voor Opdrachtgeverschap (afgekort NvO) en houdt zij al zoveel mogelijk rekening met de Hervormingsagenda Jeugd waar onder andere de VNG en het Rijk onlangs een principeakkoord over de inhoud van deze agenda hebben bereikt.
De beoogde verandering vraagt om een tijdige implementatie van een consistente inrichting die op grond van een gefaseerde aanpak geïmplementeerd wordt binnen de (eigen) gemeente(n). Een verandering die het mogelijk maakt makkelijker (bij) te sturen, regie te voeren en stimuleert om continue te leren, reflecteren en verbeteren. Dit vraagt om een verandering in de (institutionele) sociale basis, de lokaal teams en toegang, de (aan)sturing (Governance), de bedrijfsvoering en de contractering. In de periode mei 2024 tot 31 december 2024 starten we met een proof of concept van een Stevig Lokaal Team, daarna dient de consistente (her)inrichting van het jeugdhulplandschap gefaseerd geïmplementeerd te worden in Breda.
Voor deze implementatie in de gemeente Breda zijn we op zoek naar een lokale projectleider implementatie herinrichting jeugdhulplandschap die verantwoordelijk is voor het gefaseerd implementeren van de consistente (her)inrichting van het jeugdhulplandschap binnen Breda en welke start met de implementatie van de proof of concept.

Wie ben jij als projectleider implementatie herinrichting jeugdhulplandschap?

Als projectleider implementatie herinrichting jeugdhulplandschap heb je een afgeronde HBO of WO-opleiding, bij voorkeur in de richting met een mix van bedrijfskunde, organisatiekunde en projectmanagement. Gezien de urgentie zoekt de gemeente iemand die per direct beschikbaar is en de souplesse heeft om zich snel in het reeds uitgezette proces te voegen. Ook:

 • Ben je politiek en strategisch sensitief en weet deze rol met senioriteit in te kleden.
 • Ben je een sparringpartner voor de programmamanager NvO, de projectleiders implementatie herinrichting jeugdhulplandschap bij de andere gemeenten en je zal gevraagd en ongevraagd advies geven. Eveneens weet je op tijd aan te voelen wanneer en bij wie binnen Breda het ontwerp van de consistente (her)inrichting jeugdhulplandschap besproken en voorgelegd moet worden.
 • Heb je ervaring als projectleider binnen het gemeentelijke domein en regionale samenwerkingen.
 • Heb je evaring met het organiseren van draagvlak in politieke context.
 • Ben je een verbinder en hebt goede kennis van veranderaanpak, procesverbetering en kwaliteitszorg.
 • Ben je organisatievermogen.
 • Ben je in staat organisatie- en systeemvraagstukken te doorgronden en in samenwerking met interne en externe partners tot oplossingen te komen.
 • Ben je een conceptueel denker en je bent in staat de oplossingen door te vertalen naar de (eigen) gemeente(n).
 • Ben je overtuigend, hands-on, resultaatgericht en wil taken op een consistente wijze afmaken.
 • Ben je communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk) met betrekking tot ontwerp en implementatieplannen.
 • Ben je tact en doorzettingsvermogen.
 • Ben je recente ervaring met implementatietrajecten binnen het gemeentelijke domein en regionale samenwerkingen.
 • Heb je kennis van het gemeentelijke sociaal domein en ontwikkelingen in jeugdhulp.
 • Heb je kennis van en ervaring in projectmanagement en projectmatig werken.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden van 36 uur per week voor 12 maanden, tot verlening mogelijk.

Procedure

Heb je interesse in deze projectleider middelbare school vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 10 mei 16:00) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.