Muiden
Referentie: SPLS10073

Projectleider onderwijshuisvesting

Wat ga je doen?

Heb jij als projectleider ervaring met onderwijshuisvesting en beschik je over een bestuurlijke antenne? Ben je daarnaast proactief en in staat om draagvlak te creëren? Dan is deze projectleider onderwijshuisvesting vacature echt iets voor jou!

In Muiden is sprake van een forse nieuwbouwontwikkeling. Door de bouw van de nieuwe wijk de Krijgsman (1300 woningen) verdubbelt Muiden van omvang. Dit vraagt ook wat van het voorzieningenniveau. Er is sprake van een leerlingengroei die niet opgevangen kan worden in de bestaande schoolgebouwen. Er is locatieonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het creëren van extra onderwijshuisvesting voor de korte, middellange en lange termijn. De besluiten die op basis daarvan zijn genomen, vragen nu om verdere uitwerking. Het gaat dan om het, in afstemming met de school en omgeving, uitwerken van de mogelijkheden voor de lange termijn: een vervolgonderzoek naar twee - uit het uitgevoerde locatieonderzoek gekozen - locaties voor de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe school, met als doel te komen tot een definitieve locatie met een eerste schets van een plan. Als projectleider onderwijshuisvesting ga je dit vormgeven en uitwerken, inclusief de benodigde besluitvorming.

Daarnaast ligt er voor een aantal scholen in Naarden een onderzoeksvraag wat betreft passende huisvesting voor de toekomst. Basis hiervoor is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) van de gemeente. Als vervolg op een eerdere scenario verkenning is het nodig om een nadere uitwerking te maken van de verschillende (on)mogelijkheden voor de betreffende scholen en de locaties die daarvoor in beeld zijn. Het organiseren hiervan hoor ook bij jouw verantwoordelijkheden als projectleider.

Waar ga je werken?

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. De organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers.

Medewerkers worden aangemoedigd zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. De medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. Er wordt geprobeerd om die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

De gemeente ontwikkeld zichzelf continu, geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier.

Wie ben jij als projectleider?

  • Je hebt aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van onderwijshuisvesting.
  • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van Bouwkunde.
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management op gemeentelijk niveau.
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen de gemeentelijke overheid in ruimtelijke projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

  • Je bent omgevingsbewust en hebt een goed ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden; je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies. Je bent goed in staat om de technische, juridische en beleidsmatige invalshoeken in je advies te combineren;
  • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;
  • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners, gebruikers en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
  • Je bent aantoonbaar proactief in de aanpak van je projecten;
  • Je bent stressbestendig.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijke functie aangeboden voor 16-20 uur per week voor een periode van 6 maanden, met de optie tot 2 x 6 maanden verlenging. Je start bij voorkeur z.s.m.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb je interesse in projectleider onderwijshuisvesting vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 29 mei 16:00u) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen: