Rotterdam
Referentie: SPS09583

Projectleider RER (Regionaal Expertisecentrum Rijnmond)

Wat ga je doen?

Ben jij een stevige projectleider die zorg draagt voor een goed uitgelijnd eenduidig proces? Ben jij daarnaast proactief en signaleer je snel risico's? Dan is deze projectleider RER vacature wellicht iets voor jou!

Als projectleider draag je zorg voor een goed uitgelijnd eenduidig proces in de opdracht voor het Regionaal Expertiseteam Rijnmond. Je bent het eerste aanspreekpunt op ambtelijk niveau, voor het bestuur van de aanbieders en voor de gemeenten.

Je gaat werken aan de doorontwikkeling van het Regionaal Experiseteam Jeugd. Het RER is voortgekomen uit het zorgbemiddelingsteam (ZBT) en omvat een duurzame samenwerking van gemeenten, zorgaanbieders en team zorgbemiddeling. De doorontwikkeling van RER, van papieren werkelijkheid naar werkbare praktijk, zal naar verwachting gefaseerd verlopen. Hiervoor is een strak projectmanagement en een actieve inbreng van alle drie de genoemde partners nodig. Je hoofdtaak ligt bij het halen van de doelstelling, namelijk voor elke jeudige in de regio Rijnmond passende en tijdige zorg te realiseren, door middel van het RER. Dit doe je door de volgende aspecten:

 • De cliëntreis zo efficiënt mogelijk te maken
  • (Minimaal) uitvoering te geven aan de landelijk beschreven functies voor regionale expertiseteams 1) Consultatie & Advies, 2) Procesregie, 3) Signaleren en adviseren en 4) Leren van complexe zorgvragen;
  • Doorontwikkeling naar structurele en intensieve samenwerking in het RER middels een gedragen werkproces met eenduidigheid in terminologie en definities met aandacht voor de in kaart gebrachte profielen, rollen en verantwoordelijkheden;
   • Denk aan een uniforme werkwijze door het inrichten van (aanmeld)processen, werkinstructies, formats en dossiervorming hoe om te gaan met privacygevoelige informatie zoals bewaar- en verwijdertermijnen.
   • Denk aan het doorvoeren van gesignaleerde verbeterpunten en huidige knelpunten zoals (monitoring van) de doorlooptijd.
 • Een heldere positionering van het RER te bewerkstelligen
  • Een stakeholderanalyse van alle in- en extern betrokkenen met afspraken over het (blijvend) betrekken en informeren van de betrokkenen
   • Denk aan informatiebrieven en toestemmingsformulieren voor ouders/jeugdigen;
  • Toegankelijk en bereikbaar maken van het RER voor alle betrokken stakeholders
   • Denk aan een vast aanspreekpunt, kenbaar maken van contactgegevens ook op de website van de VNG een eigen website en door wie dit beheerd wordt.
 • Een constructieve samenwerking tussen alle drie de partners die elkaar (blijvend) verbinden en versterken
  • Plan om (toekomstige) gesignaleerde verbeterpunten door te voeren, zodat er (blijvend) toegewerkt kan worden naar verbeteringen in de werkwijze
   • Denk aan een vast evaluatiemoment om gezamenlijk terug te blikken op de samenwerking.
  • De (toekomstige) samenwerking van de verschillende deelnemers (gemeenten, zorgaanbieders en team zorgbemiddeling) OZB en Experttafel formaliseren t.b.v. commitment.

Waar ga je werken?

Als projecleider ga je aan de slag voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Dit is het resultaat van vijftien gemeenten in de regio Rijnmond die de handen ineen hebben geslagen voor de specialistische jeugdhulp. Het team bestaat uit vijfentwintig collega’s en samen dragen ze een grote verantwoordelijkheid op hun schouders voor duizenden jeugdigen die hulp nodig hebben in hun eigen woon- en leefomgeving.

Wie ben jij als projecleider?

Als projectleider ben je proactief en je komt tot verbetering en aanscherping van de huidige afspraken. Je bent planmatig en weet de voortgang van een project te bewaken. Je signaleert snel risico's en handelt snel om deze weg te nemen, dan wel oplossingen aan te dragen. Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig. Je adviezen zijn scherp en kernachtig. Je kan snel handelen, je bent flexibel en kan aan meerdere opdrachten of vragen tegelijkertijd werken. Daarnaast heb je een relevante werkervaring en heb je minimaal een afgeronde hbo-opleiding.

Wat krijg je?

Als projectleider krijg je tot en met 31-12-2023 een tijdelijk contract aangeboden voor 12 uur per week, met de optie tot 2x3 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze projectleider RER vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 4 augustus 16:00) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?