Leidschendam, Wassenaar
Referentie: SPS10142

Psychiater wijkteam FACT

Wat ga je doen?

Zou jij als psychiater graag aan de slag gaan bij een organisatie die waarde hecht aan triadisch werken en familie en naasten van de cliënten zoveel mogelijk betrekt bij de behandeling? Ben je daarnaast geïnteresseerd in een functie voor 24 uur per week tot eind 2024? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Je zult een prominente rol hebben en jouw mening zal voorop staan. Verder:

  • Word je uitgenodigd om mee te denken over het zorgaanbod bij de organisatie.
  • Zijn jouw behandelplannen opgesteld vanuit een herstelgerichte visie.
  • Werk je in een multidisciplinair team, waarin jij een pionier bent en het behandelaanbod in- en extern weet uit te dragen.

Waar ga je werken?

Je zult als psychiater aan de slag gaan bij GGZ Rivierduinen en terecht komen in een gevarieerd en getalenteerd, multidisciplinair team, waarin op basis van gelijkwaardigheid binnen de functionele hiërarchie wordt samengewerkt. Er is sprake van een veilig werkklimaat waarin één ieder de fijne en open sfeer omarmt. Het managementteam geeft op een herstelgerichte en duurzame wijze leiding, waarbij er veel aandacht is voor jouw specifieke competenties. Het team is een aantrekkelijke mix van oude en nieuwe medewerkers en behandelt een variëteit aan cliënten in de caseload. De wijkteams psychiatrie behandelen en begeleiden EPA-cliënten met problemen op verschillende leefgebieden en met ernstige beperkingen.

Je zult komen te werken in het gecertificeerde FACT-team. Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners, wat betekent dat er regelmatig overleg is met hen, zowel intern (zoals de polikliniek, crisisdienst en klinieken) als extern (zoals veiligheids- en signaleringsoverleg). Op de manier probeert men zowel intern als extern de samenwerking verder te verbeteren.

Er wordt waarde gehecht aan triadisch werken. Familie en naasten van de cliënten worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling. Er wordt steeds meer gewerkt vanuit de ‘cliënt journey’. Waar Rivierduinen sinds enige tijd een zorgfunctie-aangestuurde organisatie is, wil de organisatie zich doorontwikkelen naar een GGZ-instelling die meer maatwerk biedt, een behandeling die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt en de fase van verandering waarin deze zich op dat moment bevindt. Samen met collega’s van andere zorgfuncties werkt men aan integratie van behandelmogelijkheden om nauwer aan te kunnen sluiten bij de behandelvragen die de cliënten hebben. Daarbij is jouw expertise zeker nodig.

Wie ben jij als psychiater?

Je beschikt over een registratie in het BIG- en MSRC-register en hebt een visie op herstel in de behandeling van de cliënten. Verder:

  • Heb je een AGB code of kun je deze aanvragen.
  • Weet je jouw collega's mee te nemen in jouw visie op herstel.
  • Stimuleer je jouw collega's om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de wensen en behoeften van de cliënt.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor 24 uur per week voor de periode van 1 juli 2024 t/m 31 december 2024.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze psychiater wijkteam FACT vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 10 juli 14:00u) kun je contact opnemen met Jacqueline Rasenberg via 076 2063 333, 06-30059574 of via j.rasenberg@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend. Deze procedure betreft een aanbesteding.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.