Wij helpen je graag verder!
Naaldwijk
Referentie: SPS08353

Reactietermijn verlopen - Concerndirecteur bedrijfsvoering

Wat ga je doen?

Heb jij als concerndirecteur een afgeronde wo bachelor en / of master opleiding op het gebied van bedrijfskunde- of bestuurskunde en heb je ervaring met leiddinggeven in een eind verantwoordelijke rol in politiek bestuurlijke context binnen de gemeentelijke overheid? Ben je daarnaast verbindend en enthousiasmerend en vind jij het een uitdaging om de samenwerking tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie soepeler laten verlopen? Dan is deze concerndirecteur bedrijfsvoering vacature echt iets voor jou!

Als concerndirecteur ga je samen met de collega directeuren insturen op opgaven en ontwikkelingen in Westland en in de organisatie. Bij de concerndirecteur bedrijfsvoering is naast het aansturen van het cluster en de continue processen, het opdrachtgeverschap ondergebracht aangaande de digitale transformatie.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling ingezet naar opdrachtgericht werken en naar sturing vanuit een concerndirectie. De huidige directie ontwikkelt zich naar een team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Binnen het directieteam zijn de verantwoordelijkheden verdeeld op basis van een portefeuilleverdeling en niet meer primair over de clusters. Bij de verdeling van de opdrachten binnen de concerndirectie wordt gezocht naar de beste match tussen talenten en opdrachten. Dit gaat helpen om de blik naar buiten te houden, op de opgaven die er voor Westland liggen:

 • De samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler laten verlopen
 • Een goede verbinding maken met de buitenwereld en de wendbaarheid van de organisatie vergroten. Met als resultaat een dynamische, innovatieve, maar ook solide organisatie die mooie uitdagingen te bieden heeft en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken. Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen, doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen ; een doordachte implementatiestrategie en een goede balans in de bestuurlijk- / ambtelijke verhoudingen en verantwoordelijkheden. Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Accent voor de komende periode ligt op:

 • Het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Dit vraagt om sturing op proces, HR én inhoudelijke opgaven. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden.
 • Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Het cluster Bedrijfsvoering staat voor betrouwbare en integrale dienstverlening en advisering aan de gehele organisatie.

Aandachtspunten zijn:

 • Het optimaal organiseren van het cluster in relatie tot alle interne en externe ontwikkelingen passend bij het tempo van de organisatieontwikkeling;
 • Het blijvend creëren van financieel bewustzijn binnen de organisatie;
 • Het blijvend creëren van verbinding en cohesie tussen het cluster, de ander clusters en verbonden partijen;
 • Het sturen op vakmanschap en verantwoordelijkheid van management en medewerkers.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag als concerndirecteur bedrijfsvoering bij de gemeente Westland, dit betekent werken in het dichtst bebouwde gebied van Nederland met een enorme dynamiek. Zowel de tuinbouw als de daaraan gekoppelde agro-logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een buitengewoon interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken.

Organisatie en concerndirectie

De gemeente Westland heeft een personeelsbestand van ruim 900 medewerkers. De organisatie wordt aangestuurd door vier directeuren onder leiding van de gemeentesecretaris / algemeen directeur, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris. De directeuren vervullen de rol van clusterdirecteur en zijn verantwoordelijk voor respectievelijk het cluster dienstverlening, beleid, ruimte en bedrijfsvoering.

Cluster bedrijfsvoering

De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen.

Wie ben jij als concerndirecteur bedrijfsvoering?

 • Je beschikt over een afgeronde wo bachelor en / of master opleiding op het gebied van bedrijfskunde- of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met leiddinggeven in een eind verantwoordelijke rol in politiek bestuurlijke context binnen de gemeentelijke overheid in de afgelopen 20 jaar.
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op gebied van organisatieontwikkeling, opdrachtgericht werken, in de publieke sector in de afgelopen 12 jaar.
 • Je hebt ervaring in het aansturen van een digitaal transformatie proces binnen de overheid op strategisch niveau in de afgelopen 5 jaar.
 • Je bent uiterlijk per 1 januari 2022 beschikbaar voor 36 uur per week.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Affiniteit met de context en cultuur van de gemeente Westland (ondernemend en dynamisch);
 • Accent op strategie, visie en verbinding met brede, integrale blik. Aangevuld met passende schouders eronder mentaliteit gericht op doorpakken;
 • Vanuit intrinsieke motivatie gedreven om te ‘bouwen’, innoveren en ontwikkelen. Van nature in staat zijn om medewerkers op een open en constructieve manier te coachen in hun ontwikkeling en te behalen resultaten;
 • Durf en lef, stevige persoonlijkheid en dito gesprekspartner die het gesprek niet uit de weg gaat maar zorgt voor een open sfeer van spiegelen en sparren;
 • Onafhankelijk denker die scherpte brengt, helder is en rolduidelijkheid bewaakt;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Verbindend en enthousiasmerend, gevoel uitdragen en sfeer neerzetten van het samen doen.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijke functie aangeboden voor 36 uur per week voor een periode van 6 maanden, met de optie tot 2 x 6 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze concerndirecteur bedrijfsvoering vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 9 november 13.00 uur) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via dit formulier in te vullen en mee te sturen bij een sollicitatie: gunningscriteria.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?