Wij helpen je graag verder!
Westland
Referentie: SPS08888

Reactietermijn verlopen - Concerndirecteur Dienstverlening

Wat ga je doen?

Ben jij als concerndirecteur gedreven om te 'bouwen', innoveren, ontwikkelen en in staat om medewerkers op een open en constructieve manier te coachen in hun ontwikkeling en te behalen resultaten? Ben je een onafhankelijke denker die scherpte brengt, helder is en rolduidelijk bewaakt. Ben je daarnaast 36 uur per week beschikbaar voor 12 maanden met de optie tot 2 maal 6 maanden verlenging? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in Westland en in de organisatie. Bij de concerndirecteur Dienstverlening is naast het aansturen van het cluster en de continue processen, het opdrachtgeverschap ondergebracht aangaande de sociale transformatie en de visie Dienstverlening.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling ingezet naar opdrachtgericht werken en naar sturing vanuit een concerndirectie. De huidige directie ontwikkelt zich naar een team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Binnen het directieteam zijn de verantwoordelijkheden verdeeld op basis van een portefeuilleverdeling en niet meer primair over de clusters. Bij de verdeling van de opdrachten binnen de concerndirectie wordt gezocht naar de beste match tussen talenten en opdrachten. Dit gaat helpen om de blik naar buiten te houden, op de opgaven die er voor Westland liggen; het gaat helpen om de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler te laten verlopen; een goede verbinding te maken met de buitenwereld en om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Met als resultaat een dynamische, innovatieve, maar ook solide organisatie die mooie uitdagingen te bieden heeft en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Opgaven organisatiesturing
Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken. Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen, Doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen; een doordachte implementatiestrategie en een goede balans in de bestuurlijk- / ambtelijke verhoudingen en verantwoordelijkheden. Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Accent voor de komende periode ligt op het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Dit vraagt om sturing op proces, HR én inhoudelijke opgaven. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden. Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Opgaven vanuit opdrachtgeverschap Dienstverlening /Sociaal Domein
De (corona)crisis en de oorlog in de Oekraïne zijn ongekend en leiden tot een periode die nooit eerder is meegemaakt. Eén ding is zeker, er wachten grote uitdagingen. Hoe kom je zo snel mogelijk en verantwoord uit deze maatschappelijke crisis? Men werkt hard om de extra werkzaamheden die voortvloeien uit deze ingrijpende gebeurtenissen en het reguliere werk goed op de rit te zetten en te houden. Dit geeft extra druk op de financiële positie van alle gemeenten in Nederland, dus ook op die van Westland.

De ingezette transformatie Sociaal Domein zal met kracht moeten worden doorgezet, met aandacht voor de nodige vernieuwing en innovatie.

Aandachtspunten zijn:
1) analyse en monitoring van WMO, jeugdzorg en de sociale impact van de coronacrisis, inclusief afweging ambities, draagvlak en uitvoeringscapaciteit;
2) kostenbeheersing en financieel bewustzijn;
3) versnelde digitalisering;
4) ontwikkelen van nieuwe vormen van beleidsvorming en participatie; en investeren in ontwikkeling van bijbehorende rol en houding van medewerkers;
5) het evalueren van de programmasturing sociaal domein tbv aansturing en het blijvend creëren van verbinding en cohesie tussen de clusters en verbonden partijen;
6) slagvaardige en opgavegerichte samenwerking intern en met andere overheden en partijen.

Waar ga je werken?

Werken in Westland
Werken in Westland betekent werken in het dichtst bebouwde gebied van Nederland met een enorme dynamiek. Zowel de tuinbouw als de daaraan gekoppelde agro-logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een buitengewoon interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken. Hoe hou je dit gebied leefbaar? Hoe zorg je ervoor dat het goed wonen en toeven is en faciliteer je de bedrijvigheid met de vele verkeersbewegingen en ruimteclaims? Hoe faciliteer je de samenleving in de woonkernen en koester je de sociale samenhang die hier van oudsher aanwezig is? Hoe faciliteer je de toenemende vraag naar woonruimte al dan niet voor specifieke doelgroepen en zorg je ervoor dat de ouderen en kwetsbaren de zorg en faciliteiten krijgen die ze nodig hebben? Hoe geven we vorm aan de digitale transformatie?

De gemeente Westland heeft een personeelsbestand van ruim 900 medewerkers) De organisatie wordt aangestuurd door vier directeuren onder leiding van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. De directeuren vervullen de rol van clusterdirecteur en zijn verantwoordelijk voor respectievelijk het cluster dienstverlening, beleid, ruimte en bedrijfsvoering.

Cluster Dienstverlening
Het cluster dienstverlening levert een divers producten- en dienstenpakket. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de balie voor paspoorten en huwelijken, klantcontactcentrum, bedrijven- & omgevingscontactcentrum, organiseren verkiezingen, historisch archief etc. Voor het sociaal domein gaat het om de bijstand, schuldhulpverlening, TOZO en WMO etc. Kortom het is een grote dynamische organisatie met diverse klantprocessen. Waarbij de sturing en ontwikkeling van de going concern van de dienstverlening in brede zin een belangrijke taak voor het management en de directeur is.

Wie ben jij als concerndirecteur?

Je hebt minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding. Naast kennis en werkervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.
- Affiniteit met de context en cultuur van (ondernemend en dynamisch) Westland; u voelt zich hierin ‘thuis’;
- Accent op strategie, visie en verbinding met brede, integrale blik. Aangevuld met passende ‘schouders eronder’ mentaliteit gericht op doorpakken;
- Vanuit intrinsieke motivatie gedreven om te ‘bouwen’, innoveren en ontwikkelen. Van nature in staat zijn om medewerkers op een open en constructieve manier te coachen in hun ontwikkeling en te behalen resultaten;
- Durf en lef; stevige persoonlijkheid en dito gesprekspartner die het gesprek niet uit de weg gaat maar zorgt voor een open sfeer van ‘spiegelen’ en ‘sparren’;
- Onafhankelijk denker die scherpte brengt, helder is en rolduidelijkheid bewaakt;
- Bestuurlijk sensitief;
- Verbindend en enthousiasmerend; gevoel uitdragen en sfeer neerzetten van ‘het samen doen’.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor 36 uur per week beschikbaar voor 12 maanden met de optie tot 2 maal 6 maanden verlenging?

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze concerndirecteur dienstverlening vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (voor 14 juli 16.00 uur) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen bij een sollicitatie.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?