Utrecht
Referentie: SPLS07460

Reactietermijn verstreken - Senior adviseur werkgeversaanpak Goedopweg

Wat ga je doen?

Heb jij als adviseur ervaring in functies in werkgeversaanpak waarbij je werkrelaties met directeuren en HR managers heb opgebouwd en onderhouden? Heb je daarnaast kennis van en ervaring met de inhoudelijke vakgebieden van mobiliteitsmanagement, verandermanagement, communicatie en gedragsbeïnvloeding in de mobiliteit? Dan is deze adviseur vacature echt iets voor jou!

Als beleidmedewerker realiseer je samen met het team de werkgeversaanpak van de doelstellingen in het plan van aanpak werkgeversbenadering Goedweg. Daarnaast bestaat jouw takenpakket uit:

 • Het op- en uitbouwen van relaties met relevante werkgevers, je onderhoudt zelf relaties op directeuren/managementniveau en op uitvoeringsniveau, en ondersteunt bij de relaties tussen CEO’s en bestuurders/programmamanager.
 • Het inventariseren van de behoeften van lokale bedrijven en instellingen t.a.v. mobiliteitsmanagement.
 • Het inventariseren van de oplossingsrichtingen en ruimte en ondersteunen in kiezen van passende maatregelen.
 • Het adviseren van bedrijven en instellingen over hoe de maatregelen te vertalen en in te voeren in de praktijk (implementatie).
 • Het sturen op en het aanjagen van win-win kansen, tussen werkgevers onderling, tussen werkgevers en regionale en/of landelijke overheden, tussen werkgevers en OV-partners, en tussen werkgevers en marktpartijen die mobiliteitsdiensten aanbieden.
 • Het stimuleren van de gebieds- en of thema-aanpak duurzame mobiliteit.
 • Mogelijkerwijs betekent het ook werkgevers zo goed mogelijk voorbereiden op een Minder Hinder periode ten tijde van grote wegwerkzaamheden als op verwachte wetgeving in het kader van het Klimaatakkoord.
 • Samen met werkgevers en het team Programmabeheersing Monitoring & Evaluatie invulling geven aan de concrete doelstellingen, indicatoren en eenvoudige meetmethode om te komen tot het inzichtelijk maken van de gewenste (aantoonbare) resultaten die voor de werkgevers en overheden belangrijk zijn.
 • Het opbouwen en onderhouden van een succesvolle samenwerking met diverse stakeholders binnen Goedopweg/overheden zoals met de bestuursadviseurs van de moederorganisaties voor de koers en voor het ambtelijke en bestuurlijke draagvlak, en de verschillende teams van Goedopweg voor een optimale inhoudelijke samenhang tussen de werkzaamheden.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag bij de gemeente Utrecht. De regio Utrecht is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van deze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar ook voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in de hele regio. Goedopweg is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De werkgeversaanpak, richt zich richt op het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes van werkgevers en zijn/haar medewerkers: voor zowel het moment van reizen, de modaliteit, de route en de spreiding over routes. In deze bijzondere Corona tijden ondersteunen we werkgevers bijvoorbeeld ook rondom thema’s als bestendigen van thuiswerken of het weer veilig en gezond terugkeren naar de werkplek. Er wordt 1-op-1 gewerkt met de werkgevers in de regio maar ook via de zogenaamde gebiedsaanpak. Hierin benaderen we collectieven van werkgevers op bedrijventerreinen of via ondernemersverenigingen om samen te werken aan duurzame alternatieven om te reizen van en naar het werk. Speciale aandacht hierbij de komende periode voor het MKB. Deze is talrijk in de regio en vraagt een andere, nog nader uit te werken, aanpak. Goedopweg zoekt in het kader van de verdere versterking van haar werkgeversaanpak een senioradviseur mobiliteit.

Wie ben jij als adviseur?

 • Je hebt HBO-WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in rollen/functies in werkgeversaanpak c.q. -benadering.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in rollen/functies waarin je werkrelaties met directeuren, en (HR)managers van werkgevers hebt opgebouwd en onderhouden.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring om samen met stakeholders te werken aan plannen en deze om te zetten in concrete maatregelen en interventies die leiden tot de beoogde effecten.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het adviseren van werkgevers over het verduurzamen van werkgerelateerde mobiliteit.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de inhoudelijke vakgebieden van mobiliteitsmanagement, verandermanagement, communicatie en gedragsbeïnvloeding in de mobiliteit.
 • Je hebt politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je beschikt over goede procesmatige vaardigheden om de samenwerking binnen Goedopweg, met andere collega’s van de moederorganisaties en andere projectleiders, goed vorm te kunnen geven.
 • Je bent pro-actief en resultaat- en samenwerkingsgericht.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor 24 uur per week, voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 1 augustus 2021, met de optie tot verlenging.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb je interesse in deze senior adviseur vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 28 juli 15.00u ) kun je contact opnemen met Eugène Valentijn via 06 3169 7840/076 2063 333 of via e.valentijn@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via dit formulier in te vullen en mee te sturen bij een sollicitatie: de gunningscriteria.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?