Breda
Referentie: SPHU10090

Schoolleider vso Het Brederocollege havo Breda (D13) - succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

“Iedere dag een nieuwe kans”
Lef, leiderschap, verbinder, visie, coach, inspirator.

Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling waarin aandacht voor een perspectiefrijke leeromgeving voor onze leerlingen en het team voorop staat. Je zorgt voor een veilige omgeving en betrokkenheid binnen de school. Wij geloven in het leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het creëren van een omgeving die leerlingen aanmoedigt om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen. Wil jij bijdragen aan deze ontwikkelingen van zowel leerlingen als teamleden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als schoolleider geef je leiding aan een onderwijsinstelling met een team van ongeveer 45-50 personen. Je bent verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit, het leerlingbeleid, de teamontwikkeling, het personeelsbeleid maar ook het financieel beleid van jouw locatie/onderwijsinstelling. Natuurlijk zorg jij vanuit jouw expertise voor beleidsontwikkeling, zowel binnen de locatie als daarbuiten. Je hebt daarom regelmatig overleg met de regiodirecteur en je collega-schoolleiders, maar ook met jouw directe ketenpartners. schoolleiders, maar ook met jouw directe ketenpartners. Binnen Het Brederocollege HAVO wordt gewerkt met één schoolleider voor de twee locaties en op de beide locaties een aanspreekpunt die de dagelijkse gang van zaken begeleidt. Verder ga je het volgende doen:

 • Visie-gestuurd werken: Door een coachende, faciliterende en inspirerende opstelling zorg je ervoor dat de resultaatafspraken uit het jaarplan gerealiseerd worden. Je creëert een klimaat waarin reflectie bijdraagt tot ontwikkelen. Je geeft voldoende nabijheid en tegelijkertijd voldoende regie en regelruimte aan de beide teams.
 • In relatie staan tot de omgeving: Je hebt oog voor vernieuwende onderwijs-zorg concepten. Ook geef je uitvoering aan de bestaande onderwijs-zorg trajecten. Hiernaast draag je zorg voor een doorgaande samenwerking met regulier onderwijs (zowel VO als MBO/HBO).
 • Organisatiekenmerken vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid: Je geeft ruimte en vertrouwen aan collega’s, maakt samen met hen resultaatafspraken waardoor er ook ruimte is voor eigen initiatieven. Alles om leerlingen te inspireren, activeren en nieuwe kansen te bieden.
 • Strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus: Je werkt samen met alle scholen binnen de samenwerkingsverbanden en geeft met hen vorm aan zo passend mogelijk onderwijs. Je hebt inzicht in dat wat nodig is voor de leerlingen op jouw school maar ook in wat reguliere scholen van jouw team zouden kunnen leren.
 • Hogere-orde-denken: Je bent een sterk onderwijskundig leider die het een uitdaging vindt om sturing te geven aan goede kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Je bent in staat om prioriteiten te stellen en verantwoordelijkheden te delen met je team. Je bent daadkrachtig wanneer gewenst.
 • Samenwerken met meerdere zorginstellingen en gemeenten: Je moet je kunnen verplaatsen in de wet/regelgeving van de zorg, flexibel daarin kunnen zijn, maar zeker ook je eigen visie kunnen en durven uitstralen. Samen met de zorginstelling zorg je voor een zo goed mogelijke onderwijsomgeving voor de leerlingen.
 • Kwaliteitszorg: Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het systeem van kwaliteitszorg zodat de kwaliteit in jouw school gewaarborgd is.

Waar ga je werken?

Het Brederocollege havo is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Breda met 2 locaties (Raaimoeren 17 & Jacob Catssingel 10). Leerlingen tussen 12 en 18 jaar met diverse uitdagende problematiek op sociaal emotioneel vlak krijgen hier onderwijs met specifieke ondersteuning (op maat). Daarom ligt de focus niet alleen op kennisoverdracht maar ook op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en weerbaar worden in de maatschappij. Dat betekent dat we met kleinere klassen werken zodat er meer aandacht is voor de individuele leerling. Het onderwijs wat wordt aangeboden is op HAVO-niveau.

Werken binnen Het Brederocollege brengt de nodige uitdaging met zich mee. Een dynamische werkplek waarbinnen we steeds zoeken naar het best passende onderwijsaanbod voor onze doelgroep. Onze medewerkers werken met bezieling, vanuit het ideaal de leerlingen te inspireren, te activeren en nieuwe kansen te bieden. Zij bieden net die extra hulp waardoor onze leerlingen voorbereid zijn op vervolgstappen binnen het reguliere (vervolg)onderwijs of de reguliere arbeidsmarkt. Het team bestaat uit fijne en betrokken collega’s waarin eigen creativiteit, authenticiteit, inzet en enthousiasme wordt gewaardeerd!
Meer weten? Kijk dan op https://www.koraal.nl/over-koraal/locaties/het-brederocollege-havo.

Over Het Driespan:
In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Het Driespan verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen, in de leeftijd van 4 tot ongeveer 18 jaar oud, met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. Het onderwijs wordt, aan ruim 1700 leerlingen, gegeven op 13 scholen in Oosterhout, Breda, Rijsbergen, Roosendaal, Ossendrecht en Bergen op Zoom. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten. Meer weten? Kijk dan op de website van Het Driespan (of via www.koraal.nl).

Wat neem je mee?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding Vakbekwaam en bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie, waarbij onderwijservaring een pré is;
 • Een grote passie voor het gespecialiseerd onderwijs en een duidelijke visie op passend onderwijs;
 • Je beschikt over een brede theoretische, vakdidactische en pedagogische kennis met betrekking tot de (onderwijskundige) processen en ontwikkelingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en weet op natuurlijke wijze om te gaan met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers van verschillende sociale en culturele achtergronden;
 • Je krijgt energie van het coachen en begeleiden van teams die elke dag zichzelf inzetten in het belang van de leerlingen;
 • Je kunt goed luisteren en zorgt ervoor dat medewerkers zich als mens gezien voelen;
 • Je laat zien daadkrachtig te zijn en weet hoe samen met het team de juiste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen;
 • Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van zorgstructuur en hulpverleningsinstanties (sociale kaart van de regio);
 • Je werkt nauw samen met alle teamleden, bepaalt samen de koers en de richting die de school opgaat binnen de gestelde kaders;
 • Je bent in staat om een goede balans te vinden in de aanwezigheid en zichtbaarheid op de beide locaties en in het netwerk van partners.

Wat levert het jou op?

 • Een reguliere aanstelling binnen een dynamische organisatie waarin geen dag hetzelfde is;
 • Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid en krijgt ruimte voor het nemen van initiatieven;
 • Collega’s die werken met passie en toewijding voor hun leerlingen;
 • Na je start en gedurende je loopbaan bij Het Driespan wordt er ruimte en intensieve begeleiding geboden voor je persoonlijke ontwikkeling;
 • De functie van schoolleider is ingeschaald in schaal D13, conform CAO Primair Onderwijs;
 • Een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden, een collectieve zorgverzekering en een eindejaarsuitkering.

Ben je enthousiast geworden?

Dan kijken wij er enorm naar uit jou te ontmoeten! Stuur je cv en motivatiebrief vóór 21 juni 2024 naar m.terhuurne@spijtenburg.nl t.a.v. de leden van de benoemingsadviescommissie.

De planning van het proces is als volgt:

De voorselectiegesprekken zijn doorlopend of uiterlijk 24 juni 2024 bij ‘Spijtenburg Werving en Advies’, bij voorkeur op kantoor in Breda;
De brievenselectie vindt plaats op donderdag 27 juni 2024;
De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagochtend 3 juli 2024;
De tweede gespreksronde vindt plaats in de week van 1 of 8 juli 2024;
Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna in overleg gepland.


We streven er naar om deze procedure voor de zomervakantie af te ronden. De beoogde startdatum is altijd in overleg. Een diplomacheck en een uitgebreid internetonderzoek is onderdeel van de voorselectie. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Contactpersoon
‘Spijtenburg Werving en Advies’ staat Het Brederocollege bij in werving en selectie. Margot ter Huurne is namens Spijtenburg contactpersoon voor deze vacature. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op via bovenstaande mailadres of bel 06-45 61 98 72.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Ivo van Riel (Regiodirecteur West-Brabant) op telefoonnummer 06-82 48 62 96.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.