Utrecht
Referentie: SPS10091

Secretaris Regionale Stuurgroep Oost

Wat ga je doen?

Ben jij punctueel waar het moet, sensitief, toegankelijk en zorgvuldig? Ondersteun je daarnaast graag de voorzitter van Regionale Stuurgroep Utrecht-Oost (RSG-Oost) bij het verbinden van mensen, organisaties, beleid en uitvoering? Ben je daarnaast 16 tot 20 uur per week beschikbaar?

Je bent een ervaren secretaris met visie en hart voor het landelijk gebied, voor de schoonheid van het polderen en voor de mensen die daaraan werken. Als onafhankelijk secretaris bevordert u effectieve besluitvorming en samenwerking in Utrecht-Oost. Tactvol, ondernemend en communicatief sterk, dat typeert uw werkwijze. U bent voor 16 tot 20 uur per week beschikbaar. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht stelden eind 2022 de Uitvoeringsstrategie voor het Landelijk Gebied (ULG) vast. De secretaris wordt voorgedragen door de RSG-Oost en aangesteld door de Provincie Utrecht.

Pionieren, verbinden en tot effectieve besluitvorming komen. Daar gaat het om bij de gebiedsgerichte aanpak waaraan u als onafhankelijke secretaris bestuurlijke ondersteuning geeft voor de regio Utrecht-Oost. In de stuurgroep treft u vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de waterschappen, de gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties uit de agrarische sector, natuur- en milieuorganisaties en particulier grondbezit. U draagt bij aan de verbinding van deze partijen in het landelijk gebied. Als onafhankelijk secretaris ondersteunt u de Regionale Stuurgroep Utrecht-Oost en met name de voorzitter. U bent de sensitieve en strategische spil in het ambtelijke netwerk. Uw werk draait om besluitvorming die toewerkt naar realistische invulling van de doelen op het gebied van water, natuur (inclusief stikstof) en klimaat. Voor het bereiken van deze doelen is een transitie van het landelijk gebied van groot belang.

Uw verantwoordelijkheden

  • U bent de spil in het ambtelijk netwerk voor de RSG-Oost, verbindend tussen alle gebiedspartijen. U richt hiervoor een ondersteunende organisatie of netwerk in.
  • U ondersteunt de voorzitter bij de rol als boegbeeld van de RSG-Oost, inclusief ambtelijk bespreken van onderwerpen en signaleren van aandachtspunten voor de RSG-Oost.
  • U stelt in afstemming met de voorzitter de agenda’s op voor de RSG-Oost en de agendacommissie. U zorgt ervoor dat notulen en bijlagen opgesteld en beschikbaar zijn.
  • U stemt regelmatig af met de secretaris van de Regionale Stuurgroep-West, zorgt voor afstemming met- en neemt indien nodig deel aan de werkgroepen van de regionale stuurgroepen, met gebiedsinitiatieven en met LEADER.

Waar ga je werken?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is een opgave om de aantrekkelijkheid van de provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van de ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Zij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen zij voor een goede balans tussen groen en groei.

Wie ben jij als Secretaris?

Je hebt aantoonbare werkervaring in of met publieke organisaties en maatschappelijke partijen. Bij voorkeur met landbouw en natuur en de opgaven van het landelijke gebied: Verder:

  • Ben je politiek sensitief en kunt omgaan met tegengestelde belangen, waarbij u durft te confronteren indien nodig;
  • Heb je aantoonbare werkervaring als secretaris van omvangrijke en complexe bestuurlijke overleggen;
  • Heb je een onafhankelijke positie binnen het netwerk landelijk gebied in Utrecht;

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor de duur van 12 maanden met de optie tot 2 maal 12 maanden verlening.

Wat is de procedure?

Heb je interesse in deze Secretaris vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 14 juni 12:00u) kun je contact opnemen met Ingeborg van der Heijden via 076 - 2063 333, 06 4519 2710 of per mail i.vanderheijden@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.