Hoogezand
Referentie: SPS10001

Strateeg Ruimtelijke en Economische ontwikkeling (EZ)

Wat ga je doen?

Als strategisch deskundige op jouw vakgebied ben je een stevige gesprekspartner voor het bestuur, management en collega’s. Je hebt een stevige regiefunctie als het gaat om de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van beleid, waarbij je nauw samenwerkt met andere vakgebieden van de gemeente. Integrale aanpak is het toverwoord! Je coördineert en leidt nieuwe ontwikkelingen op je vakgebied binnen de gemeente en waar nodig in samenwerking met andere overheden, instellingen en bedrijven. Je bepaalt de strategie, stelt projectplannen op, verzorgt de projectevaluaties en leidt strategische projecten.

Binnen de politiek bestuurlijke omgeving beweeg jij je soepel. Bovenal ben je creatief en in staat om “anders” te denken en anderen te inspireren. Je laat je niet snel uit het veld slaan en bent resultaat- en oplossingsgericht. Je weet goed om te gaan met tegengestelde belangen en kunt goed draagvlak creëren. Je bent verbindend en samenwerkingsgericht. Je werkt nauw samen met andere strategen en beleidsadviseurs, zowel op de inhoudelijke beleidsterreinen als de bedrijfsvoering.

Je werkt nauw samen met de andere strategen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO), evenals met de strateeg van het sociaal domein en beleidsmedewerkers. Je communiceert proactief met de directeur, teamleider en collega's over de ontwikkelingen binnen de diverse vraagstukken waaraan je werkt. Je positioneert de gemeente Midden-Groningen op regionaal en nationaal niveau en begrijpt hoe je dit intern kunt verbinden.

Projecten:

  • Nij Begun, je maakt samen met de sociale en ruimtelijke strategen deel uit van een ontwikkelteam onder Nij Begun.
  • Gremia waarin we als gemeente participeren, M50, VNG, VGG . Regio Groningen Assen; lid projectdirectie en opstellen bestuurlijke stukken ten behoeve van college van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad.

Waar ga je werken?

Met ruim 60.000 inwoners is Midden-Groningen de derde gemeente van de provincie Groningen. In onze gemeente zijn 5360 bedrijfsvestigingen, die samen goed zijn voor 23.000 arbeidsplaatsen. Een ambitieuze gemeente waar iedereen met plezier kan wonen, leven, recreëren, ondernemen en werken. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties maakt de gemeente deze ambitie mogelijk. Maar Midden-Groningen is ook een gemeente met een stedelijk karakter, nog geen kwartier rijden van de stad Groningen. Ons nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur is voorzien van een theater, bibliotheek, muziekschool en grand café, kortom een prachtige ontmoetingsplek voor zowel inwoners als collega's. Een gemeente met grote kwaliteiten, zoals het landelijk gebied, de werkgelegenheid en positionering langs de A7. Maar ook een gemeente met uitdagingen. Ontwikkelingen op het gebied van wonen, werkgelegenheid, landbouw, natuur en energie vragen om ruimte, die niet altijd beschikbaar is.

Het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO) is één van de teams binnen het domein Leefomgeving. Hier zijn alle beleidsvelden vertegenwoordigd. Economische en ruimtelijke ontwikkeling gaan hand in hand. Samen met de andere strateeg REO met als focus Ruimtelijke ontwikkeling, ontwikkel je een visie en concretiseer je dat samen met collega’s in doen.

Zo is de Economische Agenda één van de vier pijlers van het kabinetsbeleid "Nij Begun" voor de regio Groningen en Noord-Drenthe voor de komende 30 jaar (2025-2055). Deze regionale agenda moet worden opgesteld en daarna lokaal vertaald worden naar een uitvoeringsagenda. Van strategisch naar lekker concreet dus.

Wie ben jij als Strateeg Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Als strateeg REO breng je een diverse set aan vaardigheden en eigenschappen mee. Je bent strategisch ingesteld en weet lange termijn doelen te vertalen naar concrete strategieën en actieplannen. Dankzij je creatieve denkvermogen ben je in staat om innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken en durf je buiten de gebaande paden te treden.

Je bent vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen om te groeien en te verbeteren. Met je lef, standvastigheid en vasthoudendheid ga je uitdagingen aan en laat je je niet snel uit het veld slaan. Daarnaast fungeer je als inspirator, coach en leermeester voor je collega's, waarbij je hen motiveert en ondersteunt om het beste uit henzelf te halen.

Je bent politiek sensitief en begrijpt de dynamiek en belangen binnen en buiten een gemeentelijke organisatie. Je uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden stellen je in staat om effectief te communiceren met diverse belanghebbenden en om relaties op te bouwen en te onderhouden. Bovendien ben je sterk samenwerkingsgericht en geloof je in de kracht van teamwork om gezamenlijke doelen te bereiken.

Met jouw implementatiekracht zorg je er voor dat strategieën daadwerkelijk worden omgezet in concrete acties en resultaten. Kortom, als strateeg REO speel je een cruciale rol in het vormgeven van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van onze gemeente. Daarnaast:

  • Wo werk- en denkniveau.
  • Kennis van het ruimtelijk-economisch beleidsterrein, tevens in staat om te schakelen naar aanpalende inhoudelijke vakgebieden en bedrijfsvoering.
  • Kennis van en ervaring met (strategische) beleidsprocessen.
  • Ervaring in de rol van projectleider in beleidsprojecten (ontwikkeling en implementatie), coördinator of initiator van nieuwe ontwikkelingen.
  • Ervaring in een politiek bestuurlijke organisatie.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden van 36 uur per week voor 6 maanden, met optie tot 2 x 6 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze strateeg ruimtelijke en economische ontwikkeling (EZ) vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 22 april 16:00u) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.