Lelystad
Referentie: SPS07843

Strategisch adviseur cultuur

Wat ga je doen?

Heb jij als strategisch adviseur een ruim netwerk binnen de culturele sector? Heb je daarnaast ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en beschik je over adviesvaardigheden op complexe dossiers? Dan is deze strategisch adviseur vacature wellicht iets voor jou!

In het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Ruimte voor de toekomst’ staat dat Gedeputeerde Staten een nieuwe nota Cultuurbeleid vaststellen. De cultuurnota ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’, maakt de ambities voor kunst en cultuur uit het coalitieakkoord concreet voor de periode 2021-2024. Dit geactualiseerde beleid is inhoudelijk gebaseerd op het nieuwe rijksbeleid, de input van gemeenten en instellingen, de cultuurmonitor, de huidige nota Cultuurbeleid en het Flevoprofiel. Met deze nota wordt in de pas gelopen met de planperiode van de rijksoverheid. Bij de totstandkoming van de nota en de bouwstenen ervan zijn verschillende (culturele) organisaties, Flevolandse gemeenten en Provinciale Staten van Flevoland betrokken.

De werkzaamheden van de strategisch adviseur omvatten strategische advisering van Gedeputeerde Staten, portefeuillehouder en het MT van strategie & beleid inzake het dossier en het mogelijk realiseren van het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot bij Batavialand, en de verdere positionering van Flevoland als culturele regio gericht op fondsenwerving voor de langere termijn.

Daarnaast behoren de volgende taken bij de opdracht:

 • Strategisch adviseren aan de bestuurlijk portefeuillehouder en het management op complexe cultuur dossiers;
 • Interne coördinatie van op de dossiers betrokken beleidsmedewerkers en project communicatiemedewerker;
 • Voorzitten van vergaderingen, acties uitzetten, voortgang bewaken, verslaglegging en bewaken financiële kaders;
 • Voorbereiden van bestuurlijke overleggen en op (laten) stellen van besluitvormingsdocumenten;
 • Op directieniveau fungeren als aanspreekpunt voor betrokken partners;
 • Aanspreekpunt zijn bij calamiteiten en crisis;
 • Gevolgen van actuele ontwikkelingen vertalen naar noodzakelijke acties binnen de verschillende deelprojecten;
 • Signaleren van knelpunten en doen van voorstellen op te heffen.

Waar ga je werken?

Als strategisch adviseur ga je aan de slag bij de provincie Flevoland. Je gaat werken op de afdeling strategie & beleid. Zij speelt proactief in op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Je komt terecht in het cluster cultuur & erfgoed wat samen met de clusters recreatie & toerisme, krachtige samenleving en sport het team samenleving vormt.

Wie ben jij als strategisch adviseur?

 • Je beschikt over een HBO-opleidingsniveau.
 • Je hebt ervaring als strategisch adviseur cultuur bij (complexe) projecten bij de overheid in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt werkervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving bij de overheid in de afgelopen 7 jaar.
 • Je hebt kennis van de culturele sector.
 • Je hebt bij voorkeur een landelijk en regionaal netwerk bij ministeries, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeenten en instellingen in Flevoland.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Adviesvaardigheden op complexe dossiers waarbij strategie een belangrijke rol speelt;
 • Politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief;
 • Communicatieve vaardigheden; schriftelijk en mondeling;
 • Schriftelijke- en rapportagevaardigheden;
 • Alert en proactieve, flexibele houding;
 • Vasthoudend en standvastig;
 • Doelgericht en creatief denkend;
 • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Analytische vaardigheden.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor 12 uur per week. Je start zo snel mogelijk tot en met 31 december 2021, met de optie op 2 keer 12 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze strategisch adviseur vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 17 februari 16.00 uur) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via dit formulier in te vullen en mee te sturen bij een sollicitatie: gunningscriteria.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?