Drachten
Referentie: SPS09990

Strategisch beleidsadviseur Jeugd

Wat ga je doen?

Ben jij gepassioneerd over beleid omtrent jeugd en jeugdhulp? En ben je daarnaast 32 uur per week beschikbaar? Dan is deze Strategisch Beleidsadviseur Jeugd vacature wellicht iets voor jou!

De organisatie heeft als missie om ervoor te zorgen dat de kinderen en jongeren van Smallingerland minder specialistische jeugdzorg nodig hebben. Hierin werken ze aan een plan voor het verbeteren van de jeugdhulp en de financiële houdbaarheid van het stelsel. Als strategisch beleidsadviseur ben je hierin verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, monitoren van en adviseren over gemeentelijk beleid, specifiek op het gebied van jeugd en jeugdhulp. Je houdt je bezig met de volgende onderwerpen:

 • Plan van aanpak Jeugd: trekker Ontwerpteam
  • Leiden van duurzame veranderbeweging in de (toeleiding naar) jeugdhulp en financiële houdbaarheid van het stelsel.
  • Samenstellen, voorbereiden en begeleiden ontwerpteamsessies.
  • Begeleiden projectorganisatie ontwerpteam.
 • Samenwerking Sociaal Domein Fryslân.
 • Onderwijs en Jeugdhulp.
  • Samenwerking regionaal.
  • Schoolconsulenten Carins.
  • LEJA Smallingerland.
  • Deelname Beleidsreja (Zuid Oost) en ondersteuning bestuurlijke REJA.
  • Schoolgesprekken HOPPA (data jeugdhulp per school).

Waar ga je werken?

Ruim 1 op de 7 jongeren in Smallingerland maakt gebruik van een jeugdhulptraject. Het groeiende jeugdhulpgebruik is een onderwerp dat de organisatie bezighoudt. Tegelijkertijd gaat het niet beter met de jeugd en geven ze het signaal 'ik gedij niet'. Hier maken ze zich zorgen over. Ze gaan dit tij keren en, zoals het de organisatie kenmerkt, doen ze dit met lef en durf en met professionals die regelruimte en vertrouwen krijgen.

Voor deze grote opgave zoekt de gemeente Smallingerland nog een collega die deze belangrijke veranderbeweging wil aangaan en daarin echt iets neer wil zetten in Smallingerland. Een collega die samen met hun voor een langere periode werkt aan het hoofdvraagstuk: "Wat is er nodig om jeugdigen een goede start in het leven te geven en het jeugdhulpstelsel tevens houdbaar te maken voor de toekomst?"

Dit doe je vanuit team Sociaal geregeld, het team is verantwoordelijk voor de beleidsadvisering- en ontwikkeling op gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet inburgering.

Wie ben jij als strategisch beleidsadviseur?

Als strategisch beleidsadviseur heb jij tenminste een hbo-opleiding afgerond. Verder:

 • Heb je minimaal 3 jaar ervaring met strategische beleidsvoering in een gemeente.
 • Heb je een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne.
 • Kun je goed omgaan met verschillende belangen, zowel lokaal als regionaal.
 • Wordt jouw aanpak gekenmerkt door integraliteit en heb je zicht op de opgaven in het brede sociale domein.
 • Kun je goed schakelen tussen verschillende rollen als regisseur, projectleider, beleidsontwikkelaar of procesbegeleider.
 • Ben je een innovatieve sparringpartner voor bestuurders en ben je vaardig in het ontwikkelen van scenario's en het voeren van onderhandelingen.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden van 32 uur per week voor 9 maanden, met de optie tot verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze strategisch beleidsadviseur Jeugd vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 18 april 16:00u) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen: