Wij overtreffen de vraag!
Haarlemmermeer
Referentie: SPLS07190

Teammanager strategie & sturing (sociaal domein)

Wat ga je doen?

Heb jij als teammanager ervaring met het omgaan met ambtelijke opdrachtgevers en beschik je over bestuurlijke sensitiviteit? Wil jij daarnaast aan de slag in het sociaal domein en heb je ervaring met resultaatsturing? Dan is deze teammanager strategie en sturing echt iets voor jou!

Binnen het team werken beleidsadviseurs en categoriemanagers. De categoriemanagers zorgen voor sturing op de contractering en financiering van hulp, ondersteuning en begeleiding van de Jeugdwet, en de WMO. Voor de Participatiewet is dit belegd bij een sturings-duo. De beleidsadviseurs zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van bijbehorend beleid.

De opdracht voor de interim teammanager is:

 • Dagelijkse aansturing team Strategie en Sturing, 20 fte, incl. alle bijbehorende PIOFACH-taken.
 • Zorgdragen voor overzicht en prioritering.
 • Duidelijkheid geven over rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden teamleden.
 • Sturen op de samenwerking en betrokkenheid van de uitvoering bij de ontwikkeling en realisatie van beleid.
 • Fungeren als sparringpartner voor collega’s, clustermanager, directie en college.
 • Sturen op het behalen van resultaten van individuele medewerkers.
 • Ondersteunen van de medewerkers in hun rol als adviseur aan het bestuur.
 • Bewaken van de werkbelasting van de medewerkers met als doel om hen optimaal te laten functioneren.

Leidende waarden zijn samen, professioneel en waarderend.

Waar ga je werken?

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) binnen de gemeente Haarlemmermeer geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein.

De basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en ruimte biedt aan de uitvoerende professionals. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterke verbinding tussen enerzijds ‘de kracht van dit netwerk’ en anderzijds ‘de ondersteuning waar nodig voor inwoners in een kwetsbare positie’ moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.

De cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op:

 • De volledige jeugdhulp (Jeugdwet).
 • Individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo).
 • De ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,inkomensondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en de bestrijding van armoede en schulden (Participatiewet). Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners, jong en oud. Een groot deel van deze taken wordt via het uitbesteden van taken door ‘anderen’ uitgevoerd. Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar mee wordt samengewerkt aanzienlijk. Per saldo betekent dit een zware rol als opdrachtgever.
 • Innovatie, verandering (transformatie) en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling.

Wie ben jij als teammanager?

Als teammanager strategie en sturing heb je voldoende bagage om de geformuleerde opdracht(en) naar volle tevredenheid uit te kunnen voeren:

 • Jij bent in bezit van een afgeronde WO opleiding in de richting van Bestuurskunde, politicologie of Sociale Wetenschappen.
 • Je hebt ten minste 3 jaar relevante en recente werkervaring (vanaf 2015) als (team)manager Beleid Sociaal Domein op de beleidsvelden jeugdwet, wmo, participatie bij een gemeente. Bij voorkeur bij een grote gemeente.
 • Jij hebt ervaring als manager met:
  Resultaatsturing (ervaring met sturen op going concern en kwaliteit van resultaten: wat heb je bereikt en hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je gestuurd op de samenwerking en betrokkenheid van uitvoering bij de ontwikkeling en realisatie van beleid? Hoe heb je gezorgd voor duidelijkheid in rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?
  Sturen op veranderopgave terug zien.
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur.
 • Je bent doortastend, hebt een hands on mentaliteit en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat krijg je?

Het betreft een functie met een aanstelling van 15-3-2020 t/m 31-7-2020, met uitzicht op verlening van 2 keer 4 maanden. Je gaat aan de slag voor 32 uur per week.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb je interesse in deze teammanager vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 28 februari) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

Bij een positieve beoordeling van jouw sollicitatie zullen wij contact met je opnemen over het inrichten van de motivatie voor de sollicitatie.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Ben jij een daadkrachtige senior projectmanager en heb je gevoel voor...
in Noord-Brabant
Heb jij als projectleider ervaring met organisaties van 500 medewerkers...
in Utrecht
Ben jij een daadkrachtige schooldirecteur en heb je oog voor de student...
in Den Haag
Heb jij als beleidsadviseur kennis van de woningmarkt en...
in Haarlemmermeer
Hoofd bedrijfsvoering grote stichting basisonderwijs in Noord...
in Noord Brabant
Schooldirecteur grote stichting basisonderwijs Noord Brabant gezocht.
in Noord Brabant
Heb jij als jurist gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en heb je...
in Rotterdam
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close