Hoogezand
Referentie: SPLS10155

Transitiemanager

Wat ga je doen?

Heb jij ervaring met veranderopdrachten in de (semi-)publieke sector? En ben je daarnaast per september 24 uur per week beschikbaar? Dan is deze transitiemanager vacature echt iets voor jou!

Als transitiemanager ben je verantwoordelijk voor het succesvol laten overbrengen van het volledige huidige gemeentelijke takenpakket dat nu bij Kwartier is ondergebracht bij de gemeente en/of een externe partij. De taken zijn logisch en toekomstbestendig belegd waarbij de gemeente ieder kwartaal kan (bij)sturen op de inzet van middelen, uitvoering en (verwoording van de) gewenste resultaten. De overgang van het takenpakket vindt gefaseerd plaats waarbij de snelheid van de overgang is afgestemd op zowel de ‘loslaatcapaciteit’ van Kwartier als de ‘opnamecapaciteit’ van de gemeente en/of de externe partij. Belangrijk is dat de mate waarin het subsidiebedrag aan Kwartier jaarlijks wordt afgebouwd in verhouding staat tot de verschuiving van het takenpakket. Belangrijk is dat de jaarlijkse takenpakketten die worden verplaatst zich inhoudelijk en planningtechnisch goed verhouden tot die van de ontvangende en latende partij. Hierin:

  • Ben je verantwoordelijk voor het organisastorisch en juridisch borgen van de over te brengen taken. Daarin zorg je ervoor de latende en de ontvangende partijen de bijbehorende werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.
  • Ontwikkel je een projectplan om de transitie gestructureerd en met consensus van de betrokken partijen te laten verlopen. Het projectplan sluit in timing en inhoud aan op de gemeentelijke P&C-cyclus.
  • Stel je, samen met de projectleider, een projectteam (met expertises uit de ambtelijke organisatie) samen voor de uitvoering van het projectplan. De ambtelijke projectleider is verantwoordelijk voor de politiek-bestuurlijke kant van de transitie. Een actieve afstemming met de projectleider is noodzakelijk.
  • Ontwikkel je een blueprint van de situatie in 2028 voor zowel de gemeente Midden-Groningen, Kwartier als eventuele derde partijen. In de blueprint is beschreven waar de huidige gemeentelijke taken die nu door Kwartier worden uitgevoerd zijn belegd en hoe de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn belegd.

Waar ga je werken?

De organisatie heeft de afgelopen jaren de toegang tot zorg en het welzijnswerk belegd bij Kwartier Zorg en Welzijn (Kwartier). Het college van B&W heeft besloten dat dit uiterlijk met ingang van 2028 gaat stoppen. De financiering is op dit moment geregeld middels een subsidie. Deze gaat de komende jaren afgebouwd worden, waarbij de gemeente nu te maken heeft met een overgangsperiode. Hiervoor moet op de korte termijn (half jaar) een verandering op gang gebracht worden maar ook de visie ontwikkeld worden voor de langere termijn (richting 2028 en verder).

Wie ben jij als transitiemanager?

Jij hebt aantoonbare ervaring met veranderopdrachten in de semi-publieke sector. Daarnaast:

  • Heb je aantoonbare projectmanagement skills.
  • Heb je aantoonbare ervaring met het ontvlechten van organisaties en/of inrichting van nieuwe werkmodellen.
  • Is ervaring in het sociaal domein een pré.
  • Heb je een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.
  • Heb je sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
  • Is wekelijkse fysieke aanwezigheid op locatie noodzakelijk.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract van 24 uur per week voor een periode van 1 jaar, met 1 keer 6 maanden optie tot verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze transitiemanager vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 19 juli 12:00u) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers, via 076 - 2063 333, 06 8100 5214 of per mail c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.