Papendrecht
Referentie: SPSB10039

Twee leden Raad van Toezicht - succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht (OPOPS) zoekt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

Als lid van de Raad van Toezicht speel je een essentiële rol in het toezicht op het handelen van de bestuurder. Je bent een kritische gesprekspartner, waarbij je statutair belast bent met het waarborgen van de rechtmatige verwerving en besteding van middelen, het naleven van wet- en regelgeving conform de Code Goed Bestuur, en het goedkeuren van belangrijke documenten zoals de begroting, het jaarverslag en het strategische meerjarenplan.

Daarnaast ben je als lid van de Raad van Toezicht actief betrokken bij het vertalen van de visie van OPOPS naar strategische doelen. Als lid van de Raad van Toezicht doe je voorstellen voor de vertaling van een visie in strategische doelen. Je bent open-minded en in staat om je aan te passen aan nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden en regelgeving. Jouw bijdrage is cruciaal voor het waarborgen van goed bestuur en het realiseren van de missie en visie van OPOPS.

Het volledige functieprofiel is op te vragen via n.pekergin@spijtenburg.nl

Over OPOPS

Stichting OPOPS (Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht) biedt onderwijs dat zich richt op de voorbereiding op de samenleving, optimalisering van talentontwikkeling en ontwikkeling van een eigen identiteit waar verdraagzaamheid onderdeel van uitmaakt. De stichting staat voor leren van en met elkaar, met respect en vanuit wederzijdse betrokkenheid, in een uitdagende en veilige leeromgeving, dicht bij huis én midden in de samenleving. OPOPS is bevlogen en biedt het best mogelijk onderwijs aan leerlingen ongeacht geloof, ras en achtergrond. Er wordt dagelijks gewerkt vanuit de kernwaarden respectvol, verbindend en ambitieus.

Onder de Stichting vallen 9 basisscholen in het gebied Papendrecht en Sliedrecht met in totaal gemiddeld 1850 leerlingen. Iedere school wordt aangestuurd door een schooldirecteur. In totaal werken er 180 medewerkers op de scholen. Het bestuur van OPOPS bevindt zich in Papendrecht. Het bestuurskantoor bestaat uit 5 medewerkers, waaronder de bestuurder.

Wat breng je mee?

Als lid Raad van Toezicht bij OPOPS:

  • Beschik je over strategisch inzicht en inzicht in politieke en maatschappelijk verhoudingen;
  • Ben je betrokken bij het primair openbaar onderwijs en ben je op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij;
  • Kun je jezelf onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen de Stichting aanwezige geledingen;
  • Beschik je over een relevant netwerk;
  • Ben je van onbesproken gedrag, beschik je over een sterk normbesef en handel je integer en zorgvuldig.

Naast de algemene kenmerken van een lid van de Raad van Toezicht en de daarin genoemde invalshoeken onderwijs in brede zin, jeugd en zorg in brede zin, bestuur en overheid en bedrijfsleven worden aan de volgende kenmerken – extra – aandacht besteed: onderwijs en hr.

Wat mag je van OPOPS verwachten?

  • De kans om een actieve bijdrage te leveren aan het openbaar primair onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht;
  • Samenwerking met de andere betrokken leden van de Raad van Toezicht waarbij het gaat om collegialiteit en waardering voor ieders professionele eigenheid en inbreng;
  • Jaarlijkse scholing vanuit het aanbod van de VTOI;
  • Een binnen de sector passende vergoeding.

Heb je interesse?

Dan ontvangen we graag jouw cv en motivatiebrief t.a.v. de sollicitatiecommissie via s.vanbladel@spijtenburg.nl voor 16 juni 2024. Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 25 juni na 15u op het bestuurskantoor in Papendrecht en de startdatum is begin van het nieuwe schooljaar 2024-2025.

Contactpersoon
Sybille van Bladel is contactpersoon voor deze vacature. Wil je eerst meer informatie ontvangen?
Neem dan contact op via s.vanbladel@spijtenburg.nl of 06-11024647.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen: