Amersfoort
Referentie: SPS10068

Zelfstandig opererende ervaren concerncontroller

Wat ga je doen?

Lijkt het jou als concerncontroller interessant om aan de slag te gaan bij een gemeente die in 2023 de internationale titel European City of the Year verdiende? Ben je daarnaast geïnteresseerd in een tijdelijke functie voor 32 uur per week voor een periode van 9 maanden, met de optie tot verlenging? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Je zult bij de start van de opdracht midden in de afronding van de meerjarenbegroting 2025-2028 en een bijbehorend pakket aan ombuigingen vallen. De gemeenteraad zal die begroting gaan vast stellen dit najaar. Zoals voor meer gemeenten geldt, is ook in Amersfoort de financiële toekomst onzeker, maar zijn de ambities groot en noodzakelijk. Denk aan onderwerpen als de energietransitie, woningbouw en het op peil houden van de voorzieningen in het sociale domein. De blik gaat in september dan ook weer vooruit; werken aan een meerjarige financiële strategie en/of nadere bezuinigingen. Het doorontwikkelen van de rechtmatigheidsverantwoording (intern en bestuurlijk) en het opvolgen van de aanbevelingen van de accountant vanuit het jaarverslag 2023 staan op de planning.

Concreet wordt er van je gevraagd:

 • Aanspreekpunt te zijn voor de auditcommissie van de gemeenteraad. Dat houdt in dat je beschikbaar bent voor vragen, toelichtingen, etc. Een actieve bijdrage te leveren in verschillende onderwerpen die zijn geagendeerd volgens de jaarplanning van de auditcommissie (bv. Dag van de Jaarstukken, opzet nieuwe begroting, etc.).
 • Contact te onderhouden met accountant / bewaken dat proces van jaarrekeningcontrole verloopt conform contract. Stukken van accountant worden voorbesproken met controller alvorens deze richting bestuur gaan; dit bewaakt de signalerende/escalerende functie van de controller (gevraagd/ongevraagd advies geven aan GS/college/raad).
 • Mee te werken aan meerjarige financiële strategie. De afdeling Financiën is aan de slag met een bestuursopdracht voor een meerjarige financiële strategie. De kennis, de meeschrijvende rol en de kritische blik van een concerncontroller zijn hier meer dan welkom.
 • Te ondersteunen bij de actualisatie van de nota Grondbeleid.
 • Het Opzetten en inrichten van de GRC-tool; in een trekkende rol met onze CISO. De aanbesteding voor een gemeentebrede GRC-tool is opgestart. Jij zal dit met de CISO samen invulling geven.
 • Impuls geven aan het gemeentelijke risicomanagement samen met de teammanager Financiën.
 • Voorzitten van het vierhoeksoverleg met FG, CISO en Archivaris. Vanuit die hoedanigheid ga je in ieder geval 1) aan de slag met het opzetten van een opgaveteam GRC en 2) advies uitbrengen over herpositionering FG (en andere toezichthouders).
 • Beoordelen van de bestuurlijke stukken op (control)risico’s en interveniëren indien nodig.
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de controlfunctie in breedte. Dit vereist kennis van governance vraagstukken.

Waar ga je werken?

Je zult als concerncontroller aan de slag gaan bij de gemeente Amersfoort. Amersfoort is een stad met ruim 160.000 inwoners, waar historie en vernieuwing hand in hand gaan. Een groeiende stad, die zich in hoog tempo ontwikkelt. Een stad vol duurzame en sociale initiatieven, waarin iedereen mee kan doen. In 2023 leverde dat zelfs de internationale titel European City of the Year op. Zo’n 1.500 collega’s zorgen dat Amersfoort een geweldige stad blijft om in te wonen, werken en leven. Dat doet men samen met de stad: met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en partners.

Als concerncontroller ben je in deze organisatie zelfstandig en onafhankelijk gepositioneerd. Je hebt geen eigen team en valt rechtstreeks onder de tweekoppige directie. Je bent vast onderdeel van het overleg van het directieteam, waar naast de twee directieleden ook twee themadirecteuren, het hoofd Bestuur&Strategie en de Directiesecretaris deelnemen. Je bent vast adviseur van de wethouder Financiën en neemt daartoe mede wekelijks deel aan het stafoverleg met de wethouder. Je bent eerste aanspreekpunt voor de auditcommissie van de gemeenteraad en voor de accountant. Dagdagelijks werk je nauw samen met het team AO/IB. Tevens ben je sparringspartner voor de toezichtfunctionarissen (FG, CISO en Archivaris).

Wie ben jij als concerncontroller?

Je beschikt over een aangetoond WO- óf HBO-opleidingsniveau met verdere functionele vorming. Verder:

 • Heb je aantoonbare meerjarige ervaring (5 jaar) met een financiële controlfunctie bij een gemeente op concernniveau.
 • Heb je aantoonbare ervaring in gesprekvoering met een bestuursorgaan bij een overheid.
 • Heb je kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement.
 • Heb je, bij voorkeur, recente ervaring in functionele gesprekvoering met een gemeenteraad of provinciale staten, dan wel met hun auditcommissie.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor 32 uur per week voor de periode van 2 september 2024 t/m 2 juni 2025, met de optie tot 2x6 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze zelfstandig opererende ervaren concerncontroller vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 31 mei 16:00u) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.