Taalvriendelijke school

“Lang dachten we dat de beste manier om een nieuwe taal te leren, is door zo snel mogelijk kinderen hun eerste taal te laten vergeten. Dat is onjuist. Jonge kinderen die net leren lezen en schrijven, moeten vertrouwen krijgen in het krijgen van deze nieuwe vaardigheden, terwijl ze zich aanpassen aan de nieuwe schoolomgeving. Wetenschappelijke studies tonen aan dat leerlingen betere resultaten boeken wanneer ze niet alleen via de schooltaal leren, maar ook via hun moedertaal. Daarnaast verbeteren zij dan ook hun sociale vaardigheden. En nee, kinderen spreken op onze school niet alleen hun eigen taal. Wij leren ze Nederlands met de hulp van hun eigen taal”, aldus Arabella Ganzeman, directeur van SALTO-school Floralaan. In oktober 2020 ontving SALTO-school Floralaan als vierde school in Nederland het label Taalvriendelijke school. Dit is een initiatief van de RUTU Foundation. Deze stichting staat voor respect voor culturele en taalkundige diversiteit als bron voor wereldwijde eenheid.

SALTO-school Floralaan wil een Taalvriendelijke school zijn als antwoord op de toenemende meertaligheid in het onderwijs. “Wij staan voor inclusie en diversiteit. Cultural Awareness is al 2 jaar een groot onderwerp in onze school. Iedereen moet zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Je moet kunnen zijn wie je bent en je moet de taal kunnen spreken die je thuis gewend bent te spreken”, aldus Arabella Ganzeman, directeur van SALTO-school Floralaan. Onderzoek toont aan dat kinderen het beste leren in hun moedertaal. Het vermogen van kinderen om een tweede (officiële) taal te leren, lijdt er niet onder. In feite legt geletterdheid in een moedertaal de cognitieve en linguïstische basis voor het leren van nieuwe talen. 
Er kan veel worden gedaan om het onderwijs in de moedertaal thuis aan te moedigen. SALTO-school Floralaan doet dit door kinderen in hun thuistaal te laten lezen, door ouders hierbij te betrekken, door alle thuistalen zichtbaar te maken, door respect te hebben voor de culturele achtergrond van kinderen met een ander thuistaal en nationaliteit.  Aan het einde van het jaar heeft SALTO-school Floralaan een beleidsplan Taalvriendelijke school klaar. Het streven van de school is om op langere termijn te groeien naar meer ‘translanguaging’ in de klas. Dit vraagt van de leerkracht geen specifieke taalkennis van al die verschillende talen, wel een bepaalde aanpak/vaardigheid. “Die aanpak moeten we ons nog eigen maken.” 

Wat zie je op dit moment al op onze school en in ons gebouw?

  • in elke klas heten wij de kinderen en hun ouders welkom in hun eigen taal;
  • wij weten welke thuistalen er op school worden gesproken;
  • wij zetten een tolk in tijdens gesprekken met ouders als dat nodig is;
  • kinderen mogen tijdens de lessen hun moedertaal gebruiken;
  • we stimuleren ouders om thuis hun eigen taal te blijven gebruiken (om dit goed te kunnen doen zullen wij twee talige prentenboeken aanschaffen in overleg met de bibliotheek).

Wil je een keer komen kijken of wil je meer informatie hebben: laat het mij dan weten!

Arabella Ganzeman
Directeur SALTO-school Floralaan

Kijk voor meer informatie op: https://languagefriendlyschool.org/alle-talen-zijn-welkom/

Reageer

Auteur
Arabella Ganzeman, Directeur SALTO-school Floralaan
Publicatiedatum
25-3-2021 9:01

Het laatste nieuws

‘Diplomaterreur’ werd het genoemd. En dat is kwalijk ‘want door alleen naar diploma’s te kijken, doen werkgevers zichzelf en potentiële werknemers tekort.’
Lees meer
Doel van het voorstel is om het werken in loondienst in de zorg aantrekkelijker te maken (én daarmee het werken als ZZP-er in de zorg onaantrekkelijker te maken). Dit laatste geeft voor veel ZZP-ers onrust
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!