Einde zzp'ers in zicht? Zeker niet!

Door Loe van Erp, Algemeen Directeur bij Solopartners

Veel bestuurders en managers in de zorg maken zich zorgen over de mogelijkheden om vanaf volgend jaar gebruik te maken van zzp’ers. Dat die zorgen er zijn, begrijpen wij heel goed. Er is namelijk nogal wat te doen rondom het zzp-schap. Gelukkig zijn die zorgen, op dit moment, voor het overgrote deel onterecht.

Ophef over wetsvoorstel ‘Aanpak schijnzelfstandigheid’

Het wetsvoorstel ‘Aanpak schijnzelfstandigheid’ heeft de nodige stof doen opwaaien. Strikt genomen maakt het het werken binnen zorginstellingen voor zorg-zzp’ers bijna onmogelijk. Het is dan ook niet gek dat beleidsmakers zich grote zorgen maken. 

De internetconsultatie over het wetsvoorstel heeft maar liefst 1.111 reacties opgeleverd. Hiervan is het overgrote deel het oneens met het wetsvoorstel. Vele zzp’ers geven aan dat ze sowieso niet terug in loondienst gaan; zij willen ondernemen. Een wet die dit onmogelijk maakt, mag en moet er niet komen.

Het ministerie van SZW erkent dat bepaalde conclusies niet de bedoeling zijn en geeft aan de tekst opnieuw te beoordelen. Verstandig, ook gezien de veranderingen in politieke verhoudingen; met een meer positieve kijk op het zzp-schap. De kans is dan ook klein dat de wet niet op de geplande datum van 1 juli 2025 wordt ingevoerd; áls het al gaat gebeuren.

Uitstel fiscaal kader

De invoering van het 'fiscaal kader zorg' is inmiddels uitgesteld. Eerst moeten de gevolgen van het wetsvoorstel voor het fiscaal kader duidelijk zijn. We verwachten dan ook niet dat het fiscaal kader op korte termijn wordt ingevoerd. Dit uitstel biedt echter geen reden tot twijfel over de toekomst als zzp'er.

Neem je ondernemerschap serieus

In de media is de afgelopen periode ten onrechte het beeld gecreëerd dat er van alles gaat veranderen, met ingrijpende gevolgen voor zzp’ers. Dit is onjuist; zeker op korte termijn. En als dat op termijn toch het geval is, dan is het maar zeer de vraag hoe ingrijpend dat zal zijn.

De rol van Spijtenburg

Het valt ons op dat er instellingen zijn die, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, hun beleid inzake de inzet van zzp'ers nu al aanscherpen.
Het is juist voor u als organisatie belangrijk om over een flexibele schil te blijven beschikken om daarmee continuïteit in de zorg te kunnen garanderen.

Spijtenburg heeft voldoende expertise in huis, om met u mee te denken over een strategisch zzp-beleid. Een beleid waarin duidelijke eisen en voorwaarden worden omschreven m.b.t. de inzet van zzp'ers. Ook hierin kan Spijtenburg een belangrijke rol spelen, door toe te zien of de zzp'er daadwerkelijk aan die eisen van ondernemerschap (blijft) voldoen en door te adviseren hoe dit kan worden behouden.
 

Reageer

Auteur
Loe van Erp, Algemeen Directeur Solopartners
Publicatiedatum
19-12-2023 12:27

Het laatste nieuws

‘Diplomaterreur’ werd het genoemd. En dat is kwalijk ‘want door alleen naar diploma’s te kijken, doen werkgevers zichzelf en potentiële werknemers tekort.’
Lees meer
Doel van het voorstel is om het werken in loondienst in de zorg aantrekkelijker te maken (én daarmee het werken als ZZP-er in de zorg onaantrekkelijker te maken). Dit laatste geeft voor veel ZZP-ers onrust
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!