Aandacht voor welbevinden als voorwaarde voor het versterken van basisvaardigheden in het Voortgezet Onderwijs

129 scholen in het VO ontvangen dit schooljaar subsidie om een gerichte impuls te geven aan het versterken van de basisvaardigheden. Daarnaast ontvangen 37 scholen een aanvullende subsidie voor ondersteuning door basisteams. Het bedrag dat via deze subsidieronde voor het VO is verdeeld bedraagt ruim 114 miljoen euro.

De belangstelling voor deze subsidie was overweldigend: 1137  VO-scholen hebben een aanvraag ingediend. Op de aanvullende subsidie schreven 310 scholen in. Omdat deugdelijke inhoudelijke criteria in het korte tijdsbestek waarin de subsidietoekenning moest plaatsvinden niet beschikbaar waren, is de verdeling van het subsidiegeld op basis van loting gegaan.

Het geld komt binnen. En nu de vraag: hoe gaan de scholen dit inzetten?

Breed en ambitieus programma

De minister heeft met het Masterplan Basisvaardigheden een breed en ambitieus programma ingericht met het doel dat alle leerlingen de basis beheersen om mee te kunnen doen in de samenleving. De minister geeft zelf aan dat de geformuleerde doelen zeer ambitieus zijn. ‘Met passende tussendoelen wordt tussentijds bekeken of we op koers liggen of dat bijsturing van de plannen, doelen op het tijdpad nodig is, aldus de minister. ‘ De doelen zijn beleidsdoelen en geen doelen voor individuele scholen. De scholen zijn zelf aan zet om te bepalen wat realistische doelen voor hen zijn.

Die doelen zijn niet alleen gericht op de cognitieve ontwikkeling. Een school is een plek waar jongeren gezond en veilig moeten kunnen opgroeien en waar de brede ontwikkeling van leerlingen centraal staat. Er moet aandacht zijn voor het versterken van het welbevinden van leerlingen. En die staat onder druk.

Noodzaak van aandacht voor mentale gezondheid en veerkracht

Mede door de toenemende prestatiedruk en de coronacrisis is de mentale gezondheid van leerlingen in het VO fors achteruit gegaan. Veel jongeren ervaren mentale gezondheidsproblemen zoals somberheid en angst, en/of motivatie- en concentratieproblemen. Dit onderstreept de noodzaak van aandacht voor mentale gezondheid en veerkracht. De school kan hierin veel betekenen voor leerlingen. Door leerkrachten te faciliteren met onderbouwde kennis kunnen leerlingen (nog) beter worden gezien wat een sterk en aantoonbaar effect oplevert.

Niet alleen leerkrachten ‘schreeuwen’ om handvatten om hun leerlingen te helpen met zaken waar zij tegen aan lopen en die het leren belemmeren, ook jongerenorganisaties onderkennen de problematieken en namen hierin stelling door het aanbieden van de petitie ‘Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum’ die op 16 mei jl. werd overhandigd aan de Tweede Kamer.

De jongerenorganisaties geven aan dat jongeren steeds meer onder druk staan en zich zorgen maken over hun toekomst. Een stevige basis voor jongeren om gezond op te groeien, zich breed te ontwikkelen, met tegenslag om te gaan en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt én het leven is daarom nodig. Jongeren geven aan zich af te vragen of het huidige onderwijs die stevige basis wel kan geven. De herziening van het curriculum biedt kansen, maar legt de focus op hun cognitieve ontwikkeling. Dit sluit niet aan bij de behoefte van jongeren om zich breed te ontwikkelen én zich voor te bereiden op de rest van hun leven. Het versterken van sociale en emotionele vaardigheden is daarvoor essentieel. Deze stellingname is onderschreven door de VO-raad.

Kom ik terug op de vraag (na de constatering ‘Het geld komt binnen’): hoe gaan de scholen dit inzetten?

Specialisten in Contact

Ik wil hierbij wijzen op ‘Specialisten in Contact’ – een initiatief en aanbod vanuit onderwijs en GGZ waarbij het versterken van welbevinden van leerlingen wordt behaald via het vergroten van kennis en vaardigheden van de leerkrachten: ‘Uplifting those who are uplifting others’. Zo blijft de kennis in de scholen en worden zowel de leerkrachten, de intern begeleiders, het management, de ouders en vooral ook de leerlingen in hun kracht gezet en is er sprake van een win-win-win. Niet diagnosticeren, maar vooral leren dat écht contact maken veel oplevert.

Kijk op www.specialistenincontact.nl en maak een afspraak om te kijken naar de mogelijkheden m.b.t. trainingen, intervisie, webinars, ouderavondavonden, expert diners, etc.

Reageer

Auteur
Carlo Brouwers
Publicatiedatum
30-5-2023 9:54

Het laatste nieuws

‘Diplomaterreur’ werd het genoemd. En dat is kwalijk ‘want door alleen naar diploma’s te kijken, doen werkgevers zichzelf en potentiële werknemers tekort.’
Lees meer
Doel van het voorstel is om het werken in loondienst in de zorg aantrekkelijker te maken (én daarmee het werken als ZZP-er in de zorg onaantrekkelijker te maken). Dit laatste geeft voor veel ZZP-ers onrust
Lees meer
Gaat AI recruiters vervangen is de vraag? Onwaarschijnlijk. Wel kunnen bureaus met een goede inzet van AI meer gerichte data genereren, kandidaten beoordelen en mogelijk hun kansen vergroten voor zowel de werving zelf als bij het binden van kandidaten
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!