Fiscaal Kader Zorg: kansen en bedreigingen en wat wij kunnen betekenen

Het is een spannende tijd in de zorg. ‘Nederland’ is in afwachting van uitsluitsel op het Wetsvoorstel Beoordeling Arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR). Met de goedkeuring op het wetsvoorstel kan er doorgepakt worden op het nieuwe Fiscaal Kader Zorg. Doel van het voorstel is om het werken in loondienst in de zorg aantrekkelijker te maken (én daarmee het werken als ZZP-er in de zorg onaantrekkelijker te maken). Dit laatste geeft voor veel ZZP-ers onrust, want ZZP-ers kiezen veelal bewust voor het ondernemerschap om uiteenlopende redenen. Tegelijk willen de betrokken partijen (uit het zorglandschap, belastingdienst, overheid, ..) de zorg duurzaam betaalbaar krijgen. Dat wringt met een (te) grote groep ZZP-ers, zo is de beleving. Hoe staat het er nu voor en waar gaan we heen? En wat kunnen wij als betrokken bureau juist wél voor opdrachtgevers en ZZP-ers blijven betekenen?

Allereerst de cijfers: Er zijn in Nederland zo’n 1.2 miljoen ZZP-ers (CBS – eind 2022) waarvan er ongeveer 178.000 werkzaam zijn in de zorg. En hoewel een onderzoek van Berenschot aangeeft ‘dat een ZZP-er gemiddeld 5% duurder is dan zorgwerknemers in loondienst’ (Berenschot, sept 2023) is het beeld anders. Zorg is te duur en de inzet van ZZP-ers ‘moet’ terug. Meer mensen in loondienst is het adagium. Hoe? Door te sleutelen aan de voorwaarden, opwerpen van restricties.

In december heeft SoloPartners (brancheorganisatie voor ZZP-ers in de zorg) met en voor ons webinars georganiseerd rondom het Fiscaal kader zorg voor zowel kandidaten als opdrachtgevers in de zorg. In hoofdlijnen (op detailniveau zijn er nuances aan te brengen en ligt het iets complexer) is daarin de inzet van de op hand zijnde wetgeving uiteengezet en zijn vele vragen uit het veld beantwoord. In hoofdlijnen gaat het bij dit Fiscaal kader zorg enerzijds om schijnzelfstandigheid te voorkomen en tegelijkertijd het onderscheid tussen ZZP-ers en collega’s in loondienst te verkleinen. Tarieven moeten worden gekoppeld aan de opgaande CAO en ZZP-ers mogen maar 28 uur per week voor een periode van 7 maanden werken in opdracht. Ook moeten ze aan kunnen tonen voor ten minste 3 verschillende opdrachtgevers te werken. Of deze inzet standhoudt, is niet duidelijk. Het gaat in tegen enkele uitgangspunten en de vraag is ook of er voldoende politiek draagvlak voor is (mede gezien de recente verkiezingsuitslag). Er is inmiddels uitstel, maar dat er ‘iets’ aan zit te komen is wel duidelijk. En dan kun je maar beter voorbereid zijn.

Met de inzet op een duurzaam structureel goede bezetting in de zorg is overigens op zich niks mis mee. Maar het kent ook risico’s. Want wanneer ZZP-ers trouw blijven aan hun ZZP-schap (vanuit het motief om meer onafhankelijk te willen zijn) dan zullen (bijvoorbeeld) behandeltrajecten die langer dan 7 maanden duren, door meerdere professionals moeten worden ingevuld. En dat is niet altijd in het belang van cliënten.

Er zijn dus – met gevoel voor understatement – verschillende belangen. Maar, en dat is het goede nieuws: er zijn natuurlijk ook gedeeld belangen, zoals het belang van de cliënten/zorgvragers, het willen bieden van kwaliteit én de liefde voor het werken in de zorgsector. Hoe kunnen deze belangen samen komen en hoe kunnen wij als bureau hier een goede rol in spelen?

Voor opdrachtgevers kunnen we ondersteuning bieden bij het uitvoeren van het strategisch ZZP-beleid en er (mede) zorg voor dragen dat de juiste (passende) ZZP-er wordt ingeschakeld. Als zorgorganisatie behoudt je daarmee de regie, maar kun je wel altijd beschikken over de juiste zorgverleners. Door ons grote netwerk waarover we beschikken kan tijd worden bespaard op werving en selectie van geschikte zorgverleners. Door een uitgebreide kennis van wet- en regelgeving kan tevens ondersteund worden bij de keuze voor de juiste constructie zodat wordt voldaan aan fiscale en arbeidsrechtelijke regels mét behoud van de gewenst onafhankelijkheid en flexibiliteit.

Over ons streven om tot een complete ondersteuning te kunnen (one-stop-shopping) voor kandidaten als opdrachtgevers kom ik in een volgende update op terug! Vragen: stel ze gerust!

 

Reageer

Auteur
Carlo Brouwers, Directeur/eigenaar Spijtenburg Werving en Advies
Publicatiedatum
5-1-2024 14:26

Het laatste nieuws

‘Diplomaterreur’ werd het genoemd. En dat is kwalijk ‘want door alleen naar diploma’s te kijken, doen werkgevers zichzelf en potentiële werknemers tekort.’
Lees meer
Doel van het voorstel is om het werken in loondienst in de zorg aantrekkelijker te maken (én daarmee het werken als ZZP-er in de zorg onaantrekkelijker te maken). Dit laatste geeft voor veel ZZP-ers onrust
Lees meer
Gaat AI recruiters vervangen is de vraag? Onwaarschijnlijk. Wel kunnen bureaus met een goede inzet van AI meer gerichte data genereren, kandidaten beoordelen en mogelijk hun kansen vergroten voor zowel de werving zelf als bij het binden van kandidaten
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!