Sociaal Medisch Advies

Sociaal Medisch Advies

Omdat Spijtenburg beschikt over een uitgebreid bestand van artsen, zijn wij gemeenten ook van dienst op het terrein van Sociaal Medisch Advies. De artsen van Spijtenburg adviseren gemeenten op medisch terrein. Zij worden ingeschakeld voor de herbeoordeling van dossiers en het zien van cliƫnten.

Op grond van het medisch advies besluit de gemeente tot het al dan niet beschikbaar stellen van voorzieningen op medische gronden, zoals huishoudelijke hulp, een uitkering, een gemeentelijke parkeerkaart, leerlingenvervoer enzovoort.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ron Broere, r.broere@spijtenburg.nl of 06 30059223.