's-Hertogenbosch
Referentie: SPS10049

Interim Manager Bedrijfsvoering

Wat ga je doen?

Vind jij het leuk om als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk te zijn voor het aansturen van diverse teams en voor de bestuurbaarheid van de organisatie? Ben je daarnaast 36 uur per week beschikbaar? Dan is deze vacature wellicht wel wat voor jou!

Verder draag je zorg voor de kwaliteit van de informatievoorziening naar zowel de interne- als externe organisatie en treedt je op als de ‘linking pin’ op het gebied van de verschillende ‘concerndiensten’, waaronder financieel management, personeelsmanagement en informatiemanagement. De laatste jaren heeft de focus vooral gelegen op de dienstverlening aan gemeenten en bedrijven. Met de toename van het aantal commerciële klanten en gemeenten is het onderdeel inzameling sterk gegroeid. De rest van de organisatie (vooral het onderdeel Bedrijfsvoering) is daarbij onvoldoende meegegroeid. Hierdoor zijn thema’s als (sociale) veiligheid, assetmanagement, contractbeheer, digitaal werken, procesoptimalisatie te lang blijven liggen. Ook zijn door alle aanpassingen en toename van activiteiten maatregelen noodzakelijk om in compliance te komen met de vergunningen. Een en ander heeft ertoe geleid dat de Afvalstoffendienst meerdere keren negatief in het nieuws is gekomen, vooral als het gaat om de tekortkomingen rond fysieke veiligheid bij onder andere Locatie en Techniek. Inmiddels zitten zij in de afrondende fase van het opstellen van een ondernemingsplan. Naar verwachting zal goedkeuring plaatsvinden in Q3.

De belangrijkste taken in de functie zijn:

 • Lid van het Managementteam van de Afvalstoffendienst en medesturing geven aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie;
 • Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering; teamleiders verzorgen de functionele sturing aan de clusters klantcontactcentrum en administratie, zelf geef je rechtstreeks leiding aan de teamleiders en medewerkers van het cluster advies (c.a. 9 medewerkers met diverse functies);
 • Samen met de teamleiders sturen op het welbevinden en het faciliteren van de medewerkers enerzijds en verdergaande standaardisatie anderzijds. Als richtpunt voor standaardisatie wordt aansluiting gezocht met de werkwijzen van de centrale financiële administratie (CFA) en het gemeentelijk contactcentrum (GCC).
 • Zorgt voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en de bijbehorende processen, waarbij digitale samenwerking over de bureaus en afdelingen voorop staat;
 • Zorgt samen met de Business Controller voor de analyses en evaluatie van de financiële informatie, data en bedrijfsprocessen.
 • Zorgt voor sturing en samenhang bij projecten.
 • Sturen op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van facturatie richting klanten, waarvoor de business controller binnen het bureau operationeel verantwoordelijk is.
 • Zorgdragen voor de doorontwikkeling van contract- en assetmanagement.

Waar ga je werken?

De Afvalstoffendienst, onderdeel van de sector Stadsbeheer verzorgt de afvalinzameling in de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten. Dit omvat dienstverlening voor ruim 150.000 huishoudens. Zij exploiteren en beheren twee milieustations. Daarnaast verzorgen ze dat afvalinzameling bij circa 3.000 bedrijven en instellingen. Ze zijn trots op het werk en op de resultaten die ze boeken. Als uitvoerende afdeling staan ze volop in de belangstelling bij bestuur en inwoners. Door het werk en directe contacten met inwoners, ondernemers en tal van organisaties zijn ze de extra oren en ogen van de gemeente. Ze zijn zichtbaar en benaderbaar, ze zoeken naar oplossingen (maatwerk) en ze zijn gericht op samenwerking, zowel binnen de afdeling als daarbuiten.

De Afvalstoffendienst kent 4 onderdelen met ieder een eigen manager; Inzameling, Klein Gevaarlijk Afval (KGA), Bedrijfsvoering en Locatie en Techniek. Als Manager Bedrijfsvoering ben jij verantwoordelijk voor het onderdeel bedrijfsvoering en ondersteuning binnen de Afvalstoffendienst. De huidige omvang van het bureau is op dit moment 34 medewerkers, verdeeld in verschillende teams met (financieel) administratief medewerkers, communicatieadviseurs, projectleiders, commercieel adviseurs en medewerkers klantenservice. De opzet van het Bedrijfsbureau zal de komende tijd een transformatie doormaken, waarbij aandacht voor de medewerkers voorop staat. Meerdere ondersteunende activiteiten worden toegevoegd, zoals contract- en assetmanagement.

Wie ben jij als Manager bedrijfsvoering?

Je bent een ervaren verandermanager, je bent duidelijk en neemt makkelijk beslissingen na afstemming met ander onderdelen van de organisatie. Verder:

 • Ben je iemand die gemakkelijk initiatieven neemt en nieuwsgierig is.
 • Leg je makkelijk contact op verschillende niveaus van werkvloer tot directie
 • Ben je een stevig persoon en kan tegen een stootje
 • Ben je een mensenmens en een verbinder
 • Ben je naast deze eigenschappen ook goed in het checken van de voortgang van acties en het nalopen van afspraken.
 • Heb je oog voor de verschillen in de bedrijfsprocessen van de Afvalstoffendienst en andere afdelingen binnen de gemeente. Hierin ben jij in staat om in het algemeen belang te handelen;

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor de duur van 6 maanden met de optie tot 2 x 6 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in Interim Manager Bedrijfsvoering vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 14 mei 16:00) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.