Diensten voor Raden van Toezicht
Direct inschrijven

Diensten voor Raden van Toezicht in de publieke sector

Spijtenburg ondersteunt bij het werven van eigentijdse professionals voor tijdelijke en vaste functies in het publieke domein. Binnen dat publieke domein is ‘toezicht’ veranderd en belangrijker geworden. De rol van toezichthouder is niet meer de traditionele, op afstand staande, minder-zichtbare specialist. De nieuwe toezichthouder wil betekenis toevoegen, helpen, is betrokken en met impact werken voor de stichting, de bestuurder en de doelgroep. Het dichtbij zijn en verbinden met de verschillende gremia is een steeds belangrijkere voorwaarde voor de invulling van de rol van toezichthouder. Het kennen van de mensen en de opgave maakt dat we van waarde zijn bij de invulling van het houden van goed toezicht. Wij bieden daarbij de volgende diensten.

Ons trainingsaanbod* voor Raden van Toezicht

Spijtenburg organiseert bijeenkomsten voor de ervaren toezichthouders, voor nieuwe Leden, of hele Raden van Toezicht. Wil je meer weten over de trainers, data en locaties? Neem dan contact met ons op via 076-2063333.

(*Spijtenburg is CRKBO geregistreerd, derhalve zijn de trainingen vrijgesteld van BTW.)

Cursus Rollen en verantwoordelijkheden van een toezichthouder

Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van een toezichthouder en hoe vult u die in? Op donderdag 27 januari 2022 organiseert Spijtenburg Werving en Advies samen met PEP Onderwijsadvies een cursus voor toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs over een onderwerp waarmee vaak wordt geworsteld: De rollen en verantwoordelijkheden van een toezichthouder.

Bekijk de cursus

Cursus Toezichthoudend orgaan en zelfevaluatie

Hoe kan een toezichthoudend orgaan zelfevaluatie gebruiken om nog beter toezicht te houden? Op donderdag 24 maart 2022 organiseert Spijtenburg Werving en Advies samen met PEP Onderwijsadvies een cursus voor toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs over een actueel onderwerp: Toezichthoudend orgaan en zelfevaluatie

Bekijk de cursus

Training: 'Verdere professionalisering van de Raad van Toezicht'

  • Door prof.dr.ir. Rienk Goodijk, hoogleraar op het terrein van governance vraagstukken en bekend auteur op het gebied van toezicht binnen het publieke domein
  • Één bijeenkomst (3 uren)
  • Kosten: € 395,-

Data
Heb je interesse in een Raad van Toezicht training? Laat het ons weten via info@spijtenburg.nl. Data zijn nader te bepalen.

Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over de nieuwe uitdagingen waarmee bestuurders en (interne) toezichthouders in het (semi)publieke domein geconfronteerd worden. Je krijgt meer inzicht bij de actuele stand van zaken en dilemma’s in het toezicht houden, krijgt handvatten voor een verdere professionalisering van het intern toezicht en adviezen voor de jaarlijkse evaluatie.

Wanneer is deze training iets voor jou?
De training geeft meerwaarde voor de ervaren toezichthouder, die de nieuwste ontwikkelingen wil blijven volgen en of vragen heeft op het gebied van governance van meer complexe aard, bijvoorbeeld over verantwoordelijkheden van en tussen toezichthouders en bestuurders.

Werving en selectie

Wij kunnen je organisatie van dienst zijn bij de werving & selectie van kandidaten voor de Raad van Toezicht of het Toezichthoudend Bestuur. Onze kandidaten beschikken over de ervaring en competenties die van een voorzitter of lid van de Raad van Toezicht verwacht worden:

- Zij zijn ervaren leden van een Raad van Toezicht of toezichthoudend bestuur en of beschikken over de passende competenties die het nieuwe toezichthouden vraagt.
- Zij zijn geselecteerd op deskundigheid, onafhankelijkheid, professionaliteit en transparantie.
- Zij hebben expertise op bepaalde terreinen, zoals Strategie, Organisatie, Onderwijs, Financiën, Juridische zaken, Identiteit, HRM, Huisvesting, Marketing en Communicatie.

Studiedagen en advies

Spijtenburg geeft studiedagen en advies voor aankomende en ervaren toezichthouders. Wij werken daarin samen met:

• Prof.dr.ir. Rienk Goodijk, hoogleraar op het terrein van governance vraagstukken en bekend auteur op dit terrein.

Jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht

Spijtenburg begeleidt Raden van Toezicht bij de jaarlijkse evaluatie. Deze bijeenkomsten worden op maat ingevuld. Doorgaans komen onderwerpen aan bod als de toezichtvisie, het toezichtplan, de taakopvatting, de informatie-afhankelijkheid, de mate van zicht op de bestuurspraktijk, omgaan met toezichtdilemma’s, omgaan met stakeholders, de informatievergaring, de wijze van verantwoording en het spanningsveld tussen een kritisch onafhankelijke opstelling en loyaliteit.

Informatie, kennismaking

Voor nadere informatie nodigen wij je graag uit om contact met ons op te nemen:
• drs. C.M.W. Brouwers – 076-2063 333, 06 – 81005214, c.brouwers@spijtenburg.nl;
• Voor informatie over de studiedagen voor Raden van Toezicht kunt u contact opnemen met Spijtenburg via 076-2063 333 of info@spijtenburg.nl